دستگیری یکی از مدیران شرکت تامین اجتماعی به اتهام فساد مالی


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: روز گذشته در یکی از زیرمجموعه های اقتصادی با دخالت موثر و به موقع یکی از سازمان های نظارتی، یکی از مدیران و عوامل دست اندرکار به اتهام فساد مالی دستگیر شد. که سزاوار ستایش است و عشق را بپذیر.”

دستگیری یکی از مدیران شرکت تامین اجتماعی به اتهام فساد مالی

گزارش سادگیمیرهاشم موسوی در جلسه گروه نماینده تشکل های کارگری که در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، با اشاره به رویکرد سختگیرانه دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با فساد گفت: در بحث مبارزه با فساد و صیانت از دارایی ها. صندوق بیمه شده و قانونی است. استراتژی ایجاد شفافیت، مقابله با تضاد منافع و فساد یکی از اولویت های اصلی ما است و همچنان قوی خواهد بود. به همین منظور در دولت سیزدهم مردم که برخورد با رانت و فساد از اولویت های مورد تاکید رئیس جمهور است. در سازمان تامین اجتماعی و همچنین در شستا، کمیته امنیتی برای نظارت داخلی و مستمر بر فعالیت های زیر مجموعه اقتصادی، علاوه بر همکاری نزدیک و موثر با کلیه نهادهای نظارتی، جهت پیشگیری و برخورد با هرگونه غیرقانونی تشکیل شده است. اعمال و اموال به موقع و دقیق

موسوی با اشاره به یکی از موارد شناسایی شده بر اساس گزارش های داخلی و در رصد با همکاری موثر و خوب دستگاه های نظارتی، گفت: روز گذشته در یکی از زیرمجموعه های اقتصادی با ورود موثر و به موقع یکی از سازمان نظارت یکی از مدیران و عوامل فساد اداری را دستگیر کرد که جای تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، موسوی در ادامه گفت: با صراحت اعلام می کنیم که در این دولت با هرگونه تخلف از قانون و فساد در هر کجا و هرکسی در این دولت بدون تسامح و خط قرمز برخورد می کنیم. همه بدانند که خط قرمز ما حفظ حقوق و سبک آن دوره است که شستا حیات آرام است. تمام شد و ادامه نخواهد داشت. کسانی که می خواهند به هر طریقی حقوق مردم را زیر پا بگذارند. آنها هیچ گونه حاشیه ایمنی نخواهند داشت.