در رابطه با حوادث اخیر برای 315 نفر کیفرخواست صادر شده است


در رابطه با حوادث اخیر برای 315 نفر کیفرخواست صادر شده است

در جلسه امروز شورای عالی قضایی، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، حکم مجرمیت و کیفرخواست ۳۱۵ نفر از متهمان اغتشاشات اخیر تهران را به اتهام «اجتماع و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد. ، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال به دادگاه.

وی افزود: محکومیت و کیفرخواست 4 نفر از اراذل و اوباش به اتهام “محاربه” با صدور سلاح برای ایجاد خشونت در جامعه و بین مردم، مجروح شدن ماموران انتظامی، تخریب و تحریک اموال عمومی و دولتی، قصد اخلال در امنیت ملی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.