در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا ، مظنونی که اسکراب پوشیده بود به قربانی خود شلیک کردبر اساس یک گزارش ، یک مظنون ناشناس صبح دوشنبه مردی را در داخل بیمارستان فیلادلفیا به ضرب گلوله کشت و او را مجروح کرد.

حوالی ساعت 12:10 صبح در طبقه نهم بیمارستان دانشگاهی توماس جفرسون ، WPVI قبل از فرار از صحنه از فرد مسلح خبر داد.

بر اساس این گزارش ، مظنون در U-Haul ، آخرین ایستگاه هواپیمای I-95 فرار کرد.

مشخص شد مهاجم دارای کبودی و کبودی آبی است. ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده است.

مصدومان صبح روز دوشنبه در وضعیت وخیمی به سر می بردند.

علت این خشونت فوراً مشخص نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید