در اینجا نحوه دریافت ویروس کرونا حتی در صورت واکسیناسیون ، Fauci هشدار می دهد • کاپیتان خوب


واکسن کووید

واکسن ها در ایالات متحده برای پایان دادن به این بیماری همه گیر ادامه می دهند. علیرغم تاخیر در بسیاری از آمریکایی ها ، موارد کروناویروس به دلیل رشد برنامه واکسن همچنان در حال کاهش است.

اکنون که نیمی از آمریکایی ها در مرحله اول واکسینه شده اند ، مردم احساس می کنند همه چیز به کندی پیش می رود اما قطعاً به حالت عادی بازگشته است. اما یک واکسن کامل وجود ندارد و حتی اگر واکسن خود را دریافت کنید ، در برخی موارد همچنان می توانید ویروس COVID-19 را دریافت کنید. فائوچی

دریابید که چگونه می توان این کار را انجام داد. و برای اطلاعات بیشتر در مورد واکسن ، ببینید چرا نباید قبل از دریافت واکسن COVID خود آن را مصرف کنید ، طبق CDC.

12345678910 »دیدگاهتان را بنویسید