دردسر ترکیه برای گرفتن مسافران روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از تراکنش اقتصادی بی نظیر روسیهبه گزارش ایرنا ، بعد به دلیل تحریک کردن مبارزه اوکراین، گردشگرانی کدام ممکن است آرزو داشتند به دلیل این 2 ملت به ترکیه بازدید کنند، نرم افزار بازدید شخصی را لغو کردند. این مثال، برای سیستم مالی ترکیه شدید {فاجعه}‌موارد بوده چرا کدام ممکن است ۱۰ شانس به دلیل تأمین ناخالص داخل ترکیه پیش به دلیل تحریک کردن شیوع کرونا، به دلیل درآمدهای گردشگری تامین می‌شد.

دویچه وله در داخل گزارشی می گوید ، اکنون ترکیه می‌کوشد احیا کردن سیستم مالی فاجعه‌زده شخصی، {درآمد} گردشگری را به مرحله پیش به دلیل همه شما‌گیری کرونا برساند. آنکارا به این منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت جاذبه‌های بازدید برای {مسافران} روسی، پتانسیل بهره مندی از سامانه تراکنش اقتصادی بی نظیر روسیه ( MIR ) را فراهم می‌تدریجی. با این وجود واقع بینانه کردن این نیت تقریباً در مورد مبارزه اوکراین، قدم زدن در پارک‌ای نخواهد بود در نتیجه ۲۵درصد به دلیل همه توریست‌های ترکیه را {مسافران} هر کدام ملت تشکیل می‌دهند.

 آنکارا در داخل فرهنگ سازی گردشگری،‌ خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت به روسیه تکیه می کند. در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ مقدار مبادلات اقتصادی 2 ملت ۲۵.۷ میلیارد یورو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو مطمئناً یکی عظیم‌ترین تامین‌کنندگان قدرت این ملت است. 

دلیل علت، ترکیه شناخته شده به عنوان عضو ناتو، همراه خود تحریم‌های اروپا علیه روسیه در کنار نشده است. همراه خود عمیق‌تر شدن فاجعه ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تورم، هزینه قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات {در این} ملت به بهترینها مرحله در داخل ۲۰ 12 ماه قبلی رسیده؛ دلیل علت آنکارا دردسر می‌تدریجی مناسبات با کیفیت بالا  همراه خود مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی‌یف را نگه داشتن تدریجی. 

برای به مقیاس عقب کسری محدوده قیمت در داخل ترکیه، بهبود {درآمد} گردشگری امری حیاتی به تذکر می‌رسد. با این وجود محدودیت‌ها در داخل تیز کردن‌های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف پروازها کدام ممکن است قابل انتساب به تحریم‌های علیه روسیه هستند باعث این دلخوری کردن شده کدام ممکن است انواع مسافران روس در داخل ترکیه به مقیاس عقب یابد. ظاهرا ترکیه برای این مساله بهترین راه‌حلی پیدا کرده است. 

سامانه تیز کردن بی نظیر روسیه

همراه خود تحریم‌های آمریکا علیه روسیه بزرگ‌های ارائه دهندگان کارت بازی‌های اعتباری، مسترکارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویزا ارائه دهندگان شخصی را برای خریداران شخصی در داخل روسیه افتادگی کردند. شمار زیادی به دلیل موسسه مالی‌های حیاتی روسیه نیز، به دلیل سیستم تیز کردن بین‌المللی سوئیفت {حذف} شدند.

با این وجود ترکیه {راهی} برای دور شدن از راه دور محدودیت‌های مشابه با {مسافران} روس پیدا کرده است. ممکن است می‌توانند توسط سامانه تیز کردن MIR کدام ممکن است روسیه آن خواهد شد را در داخل 12 ماه ۲۰۱۴ بهترین راه اندازی کرده است، به حساب‌های بانکی شخصی در داخل کشورشان ورود داشته باشند. 

این سامانه تراکنش اقتصادی، بعد به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انتساب به دلخوری کردن‌های مسکو به دلیل انواع تحریم‌های غرب انتخاب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها در داخل چند قبلی ملت اکنون نیست نیز مورد استفاده بیشتر از قرار گرفت. 

به مشاوره موسسه مالی مرکزی روسیه کارت بازی‌های Mir در داخل در همه جا فدراسیون روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازده ملت اکنون نیست به دلیل جمله ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، ویتنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبرس استفاده بیشتر از می‌شود. در نهایت 12 ماه ۲۰۲۱ انواع کارت بازی‌های صادر شده {در این} سامانه به ۱۱۳.۶ میلیون رسیده است.

مشاوره می‌شود بیش به دلیل ۵۰ شانس مردمان روسیه کمتر از خوب کارت بازی بانکی MIR دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۲۵ شانس تراکنش‌های اقتصادی این ملت توسط این سامانه مشارکت در می‌شود.

سهم مسافران روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینی در داخل ترکیه

بعد به دلیل تحریک کردن تهاجم نیروی دریایی روسیه به اوکراین، شمار {مسافران} روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینی به ترکیه ریزش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سفرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورها لغو شدند.  این وضع، برای سیستم مالی ترکیه {فاجعه}‌موارد بود چرا کدام ممکن است ۱۰ شانس به دلیل تأمین ناخالص داخل این ملت به همان اندازه در گذشته به دلیل شیوع کرونا، به دلیل {درآمد} گردشگری تامین می‌شد.

این در داخل حالی است کدام ممکن است ترکیه امید شدید داشت کدام ممکن است تجارت گردشگری‌اش در داخل 12 ماه ۲۰۲۲ بازهم دوباره جان بگیرد. به مقیاس عقب از حداکثر خوب ارزش پول نقد سراسری ترکیه، در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تورم، سیستم مالی ترکیه را بیش به دلیل پیش نیازمند دارایی ها اقتصادی حاصل به دلیل گردشگری کرده است. 

بر مقدمه آمارهای مناسب وزارت گردشگری ترکیه، بیش به دلیل خوب‌چهارم به دلیل همه توریست‌هایی کدام ممکن است 12 ماه قبلی وارد این ملت شدند، ساکنان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بوده اند. خوب مقام اتحادیه آژانس‌های مسافرتی ترکیه، انواع {مسافران} روس در داخل 12 ماه ۲۰۲۱  را 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمار مسافران اوکراینی را 2 میلیون نفر ادعا کرده است. 

رژیم لاغری سریع