داعش اروپا را به به همین دلیل سرگیری حمله ها خطر کردبه گزارش ایرنا به همین دلیل خبرگزاری فرانسه،  داعش وعده ربودن انتقام خون رئیس سابق شخصی را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل حامیان شخصی خواست به همین دلیل نبرد در داخل اوکراین برای مشارکت در حمله ها در داخل اروپا استفاده بیشتر از کنند.

داعش در داخل صفحه وب شخصی در داخل تلگرام معرفی شد: ما همراه خود اتکال به خدا منصفانه کمپین بازاریابی پربرکت برای انتقام به همین دلیل در حال مرگ ابو ابراهیم القرشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی سابق این گروه گفتن می کنیم.

ابوعمر المهجیر سخنگوی جدیدترین گروه تروریستی داعش در داخل شکسته نشده به همین دلیل حامیان خواست به همان اندازه همراه خود بهره مندی از جایگزین قابل دریافت حمله ها شخصی را در داخل اروپا به همین دلیل اوج بگیرند.

وزارت حفاظت آمریکا در داخل ۱۴ بهمن به همین دلیل عملیات سودآور یگان‌های ضدترور علیه مواضع شبه‌نظامیان استان ادلب در داخل شمال غربی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نزدیکی مرز ترکیه خبر داد.

در داخل پی این عملیات، محیط بایدن رئیس جمهوری ایالت متحده نیز همراه خود تخلیه بیانیه مطبوعاتی‌ای معرفی شد کدام ممکن است ابراهیم الهاشمی القرشی رئیس داعش (پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی) در داخل یورش کماندوهای یانکی کشته شده است.

۲۵ روز بعد به همین دلیل عملیات ویژه آمریکا، داعش ۱۹ اسفند همراه خود تخلیه منصفانه پیام صوتی، در حال مرگ رئیس پیشین شخصی، ابراهیم الهاشمی القرشی را اثبات کرد.

{در این} بیانیه مطبوعاتی، به چیزهای بی اهمیت کشته شدن ابراهیم الهاشمی القرشی ردیابی‌ای نشده است. او می رود به همین دلیل آبان 12 ماه ۱۳۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل کشته شدن ابوبکر البغدادی، رئیس داعش شده بود.

داعش در داخل عین جاری تاکید کرده کدام ممکن است انتقام رئیس کشته شده شخصی را خواهد گرفت.