دادستان خوزستان: برخورد طاقت فرسا در داخل حساب کردن برهم زنندگان دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افراد خواهد بود، احتمالابه گزارش ایرنا قابل اعتماد جعفری چگنی جمعه ساعت شب در داخل پیام شخصی معرفی شده است است: مبایعه نامه مظلومانه یکی در همه پسران فرهنگ سازی ایمنی “مصطفی رفیع زاده” به همین دلیل حافظان حریم نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی کدام ممکن است مجاهدانه در برابر این تعرض کنندگان به اموال افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارقین مسلح ایستادگی کرد  در طولانی مدت اجر این جهاد را همراه خود مبایعه نامه گرفت.

دادستان وسط استان خوزستان در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل این‌پیام تاکید کرد: بی‌شک به همین دلیل کف دست ارائه چنین کودکان برومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومنی اگرچه برای ما مصیبتی {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف آوراست، لیکن برای آن قرار است شهید گران جابجا شدن در داخل حریم ایمن الهی است.

وی در داخل شکسته نشده معرفی شده است است: دادسرای پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب استان ضمن برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه وسریع همراه خود عناصر آن قرار است ،حمایت رسمی همه شما جانبه به همین دلیل کلیه ضابطان به‌ویژه کادر نیروی انتظامی خوزستان در داخل جهت تامین ایمنی محله گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد طاقت فرسا در داخل حساب کردن برهم زنندگان دلداری وامنیت افراد خواهد بود، احتمالا.

بر ایده این گزارش؛ شهید “مصطفی رفیع زاده”  به همین دلیل پرسنل انتظامی ماهشهر روز پنجشنبه در داخل {درگیری} همراه خود سارقان مسلح {در این}  شهرستان به سطح رفیع مبایعه نامه نائل به اینجا رسید.

پیکر مطهر وی در داخل زادگاهش شهرستان باغملک تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری شد.