خودرو گلزنی‌ پورتو در داخل کورس همراه خود بزرگان {فوتبال} جهانبه گزارش ایرنا، براق شدن «مهدی طارمی» همراه خود لباس مجلسی نیروی کار {فوتبال} پورتو موجب حیرت مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌های معتبری ورزشی اروپا به دلیل کار کردن مهاجم نیروی کار سراسری {فوتبال} ایران شده است. مهاجمی سه فصل قبلی کار کردن بی‌نظیری در داخل لیگ پرتغال داشته و عملکرد خدمت می کنند آقای گلی این لیگ نیز رسیده است.

وی اکنون همراه خود ۱۸ گل زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ پاس گل در داخل بین برترین‌های {فوتبال} پرتغال قرار دارد.

مکان ورزشی  «گل پوینت» پرتغال همراه خود اظهار شگفتی به دلیل کار کردن مهاجم نیروی کار سراسری {فوتبال} ایران نوشت: تنها واقعی 4 شرکت کننده برتر به دلیل مهدی طارمی در داخل {فوتبال} جهان وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گیمرها چهره‌های شاخص {فوتبال} اروپا هستند.

در داخل شکسته نشده این گزارش آمده است در داخل فصل ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ {فوتبال} اروپا تنها واقعی 4 شرکت کننده افزایش یافته به دلیل مهدی طارمی قرار دارد. کریم بنزما ستاره رئال مادرید همراه خود ۲۴ گل زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ پاس گل در داخل صدر این جدول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلیان امباپه همراه خود ۲۰ گل‌زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ پاس گل در داخل جایگاه دوم قرار گرفته است.

رابرت لواندوفسکی همراه خود ۳۲ گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه پاس گل در داخل کلاس {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد صلاح مهاجم لیورپول همراه خود ۲۰ گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ پاس گل در داخل کلاس چهارم قرار دارد.