خبر جدید سخنگوی دولت از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان


خبر جدید سخنگوی دولت از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان

لایحه هماهنگی حقوق کارگران و بازنشستگان پس از تصویب در هیات دولت با دو فوریت به مجلس ارسال شد. این خبر را معاون سازمان برنامه و بودجه روز سه شنبه هفته جاری اعلام کرد.

بلافاصله پس از اعلام این خبر، سخنگوی دولت از افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران خبر داد.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات قبوض دولت، حداقل 2 میلیون تومان به حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولت اضافه می شود. این در حالی است که پیش از این و در قالب قانون بودجه 1401، 10 درصد به دستمزد کلیه کارکنان اضافه می شد.

علی بهادری جهرمی در گفت و گوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه مصوب دولت برای تعدیل حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری ​​عزیزان در جلسه مورخ 6 مهرماه سال جاری به مجلس تقدیم شد. شورای اسلامی با دو شرط فوری.

وی افزود: در این لایحه از آنجایی که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری ​​و کشوری تعیین شده است، پیشنهاد می شود دولت مجوز افزایش حقوق آنها را تا سقف مشخصی بدهد که در صورت مجلس شورای اسلامی صلاح می داند، در آغاز ماه سپتامبر حقوق کارمندان دولت اندکی افزایش یافت.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برای کارمندان دولت به صورت مرحله ای درصد در نظر گرفته می شود یعنی کسانی که کم دستمزد محسوب می شوند تقریبا 20 درصد افزایش می یابد و هر چه بیشتر باشد درصد کاهش می یابد. این اقدام در راستای شعار دولت قبل مبنی بر عادلانه پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می شود برای حمایت از خانواده و جوانان جمعیت بتوانیم حق تشکیل خانواده و فرزند را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در لایحه دولت پیشنهاد شده است که این افزایش احتمالی حقوق از اول شهریور ماه آغاز شود، اما باید دید مجلس با گستردگی و جزئیات این لایحه موافق است و شورای نگهبان نیز آن را تایید می کند. طبق پیشنهاد دولت از اول شهریور ماه آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، بر اساس پیشنهاد دولت، افزایش جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور 1401 اعمال خواهد شد.

بر اساس این لایحه به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات عمومی 3000 امتیاز و معادل آن به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و سایر مشمولان بخش. (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای موارد مورد حمایت قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات به نسبت حقوق شامل حقوق. در احکام استخدامی و قراردادهای حقوقی خود.

مبلغ حاصل از این درخواست افزایش مشمول کسر مستمری می باشد. حقوق مشمولین بند (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه 1401 کل کشور اعم از بازنشستگان، سربازان وظیفه و مشتریان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر مستمری‌های بازنشستگی. اعتبارات مربوط به دستگاه اجرایی 9 میلیون ریال افزایش می یابد.

همچنین در اجرای ماده (16) این قانون، کمک هزینه فرزند و حقوق عائله مندی کلیه گروه های مختلف مزدبگیر در موسسات موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین افراد مسلح ارتش، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای موارد مورد حمایت قانون کار) مانند کارگران کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، قضات و بازنشستگان، مشمولان وظیفه و مددجویان دولتی. و صندوق بازنشستگی ارتش و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه اجرایی در صورت تصویب مجلس به ترتیب 100 درصد و 50 درصد افزایش درصدی دارند.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، مستمری بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 10 درصد و مستمری بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است. که شامل عشر (1) و (2) و (3) 5 درصد دیگر افزایش یافته است.