خانواده مهسا امینی به مجلس آمدند


سادگی – محمد صالح جوکاررئیس شورا و کمیسیون داخلی مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار روزنامه جمهوریت درباره تنظیم گزارش فوت مهسا امینی وی در این کمیسیون گفت: کمیته تحقیقاتی در رابطه با این موضوع زیر نظر کمیسیون شورا تشکیل شده و کار بررسی در حال انجام است.

وی درباره وضعیت فعلی این گزارش تاکید کرد: آنچه تاکنون برای کمیسیون مشخص شده بر اساس معاینات اولیه جسد بوده و همچنان منتظر گزارش آسیب شناسی پزشکی قانونی برای تکمیل و ارائه گزارش هستیم.

جوکار با تاکید بر اینکه “گزارش پزشکی قانونی همچنان در دست بررسی است و پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات سم شناسی و پاتولوژی، منتظر گزارش نهایی پزشکی قانونی هستیم”، گفت: پس از دریافت این گزارش به همراه سایر اسناد، گزارش نهایی را تنظیم خواهیم کرد. . .

هیچ نشانه ای از ضربه خوردن وجود ندارد

نماینده مجلس یازدهم این کمیسیون با بیان اینکه «کمیته گزارش معاینه پس از کالبدشکافی را از پزشک قانونی به صورت نوار ضبط شده دریافت کرده است»، افزود: نتایج آزمایشات سم شناسی و پاتولوژی نیز باید دریافت شود تا پزشکی قانونی تکمیل شود. گزارش خود را ارسال کرده و برای ما ارسال می کند و پس از آن کمیته گزارش نهایی را به مجلس ارائه می کند.

جوکار با بیان اینکه گزارش کلی معاینه جسد هنوز به صورت رسمی به کمیسیون اطلاع رسانی ارسال نشده است، گفت: معاینه عمومی جسد انجام شده و معاینه در جایی که قدم باشد آثار ضرب و شتم و خون مرگ وجود ندارد. از بدن.

وی ادامه داد: این موضوع را قانونی اعلام کردند و در جلسات کمیسیون فیلم و گزارش پخش، فیلمبرداری و ضبط شد.

دیدار با خانواده امینی در دستور کار هفته آینده است

رئیس شورای ملی و کمیسیون امور داخلی کشور درباره شکایات متعدد از روند کاری این کمیسیون و کمیته تحقیقات مبنی بر اینکه خانواده مهسا امینی در تهیه گزارش پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار نگرفتند، گفت: این برنامه از ابتدا در دستور کار قرار داشت. دستور کار کمیسیون و کمیته تحقیقات اما به دلیل اینکه خانواده امینی در برگزاری مراسم نقش داشتند، منتظر هستیم و در اولین هفته پس از تعطیلات مجلس از خانواده وی برای حضور در مجلس و شنیدن نظر آنها دعوت به عمل می آید. سخن، گفتار.