حمله استقلال به هواداران; قراردادی 2 ساله در انتظار حسینی استبه گزارش ایرنا، با توجه به نامشخص بودن روند مذاکرات با رافائل سیلوا، مدافع برزیلی فصل گذشته، سرمربی استقلال چند گزینه ایرانی را در پست دفاع مرکزی نیز زیر نظر دارد.

در همین راستا آبی های پایتخت در بازار نقل و انتقالات تابستانی برای جذب «سیدمحمد حسینی» اقدام کرده اند.

حسینی یکی از این گزینه هاست و گفته می شود پیش نویس قرارداد با او تهیه و تحویل شده و مدت قرارداد استقلال با این بازیکن دو فصل است.