جزئیات افزایش 900 هزار تومانی دستمزد کارگران


جزئیات افزایش 900 هزار تومانی دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی و حقوقی مجلس، سازمان برنامه و بودجه منطقه با اعلام خبر افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران گفت: لایحه تقسیم دستمزد کارگران و مستمری بگیران ارسال می شود. به مجلس پس از تصویب هیئت دولت.. ارسال شد.

بابک عقی، معاون حقوقی و مناطق، برنامه و سازمان بودجه مجلس با اشاره به اهتمام رئیس جمهور برای کمک به معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: براساس پیشنهاد دولت افزایش جدید از اول شهریور 1401 مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت تصویب مجلس

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه 3000 امتیاز به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات عمومی تعلق می گیرد و معادل ریالی آن برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و سایر مشمولان بند (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه 1401 کل کشور (به استثنای موارد مشمول قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات به نسبت حقوق مرتباً درج می شود. در احکام و قراردادهای استخدامی خود.

معاون پارلمانی، حقوقی و امور مناطق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ حاصل از اجرای این افزایش مشمول کسر مستمری است، گفت: حقوق مشمولان بند (2) بند (الف) تبصره (13) ماده یک قانون بودجه سال 1401 کل کشور به مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال برای بازنشستگان، وظیفه فعال و مشتریان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه اجرایی افزایش می یابد. .

وی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانان افزود: در اجرای ماده (16) این قانون تمامی اقشار مختلف در سازمان های مذکور در ماده (29) برنامه پنج ساله ششم حقوق دریافت می کنند. قانون برنامه توسعه و نیز نیروهای مسلح. وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان مورد حمایت قانون کار)، مانند کارگران کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، قضات و بازنشستگان، مشمولان وظیفه و مددجویان کشوری. و صندوق های بازنشستگی نظامی و سایر صندوق های بازنشستگی مربوط به دستگاه اجرایی در صورت تصویب مجلس به ترتیب صد درصد (100%) و پنجاه درصد (50%) افزایش می یابد.

به گفته وی، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، مستمری بیماران توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ده درصد (10 درصد) و مستمری بیماران بر عهده امام خمینی (ره) است. کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور که در دهک های درآمدی (1)، (2) و (3) پنج درصد افزایش داشته است.

افقهی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته برای تامین هزینه های ملی از بانک مرکزی استقراض و پول چاپ نکرده است. وی تصریح کرد: دولت برای تامین منابع این لایحه از روش تورمی استفاده نخواهد کرد.