جانسون در داخل شکسته نشده بدتر کردن فشارها علیه روسیه {راهی} هند می‌شودبه گزارش بامداد یکشنبه ایرنا، بر ایده اطلاعیه محل کار نخست وزیر {انگلیس}، بوریس جانسون تصور به روز جمعه همراه خود «نارندرا مودی» همتای هندی شخصی در داخل دهلی نو دیدار تنبل. محور اظهار داشت‌ وگوی قرار است به آنها بروند رشد امتیازات اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی عنوان شده است.

این نخستین بازدید حیاتی جانسون به هند شناخته شده به عنوان نخست وزیر {انگلیس} است. او می رود قرار بود 12 ماه قبلی {راهی} هند شود کدام ممکن است به عنوان یک نتیجه بدتر کردن اوضاع کرونا این بازدید به تعویق افتاد.

به دلیل زمان مبارزه اوکراین، {انگلیس} مشکل کرد به همان اندازه هند را راضی تنبل کدام ممکن است وابستگی نفتی تمیز کردن با روسیه به کاهش دهد. ماه قبلی، لیز تراس وزیر امور خارجه {انگلیس} برای وادار کردن هند به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در دید‌تر در داخل زمینه خرید و فروش، حفاظت، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی به این ملت بازدید کرد.

هند به دلیل جمله کشورهایی بود رأی‌گیری جدیدترین گروه ملل متحد در داخل محکومیت اقدام روسیه در داخل اوکراین، رأی ممتنع داد. در داخل همین جاری نشریه دیلی خواستن {انگلیس} گزارش داد؛ نخست وزیر هند ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} جدیدی را برای تسهیل خرید و فروش همراه خود روسیه راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای زیر پا گذاشتن تحریم‌های ضد روسی به دلیل روپیه استفاده بیشتر از می‌تنبل. هند حتی می تواند {خرید} نفت به دلیل روسیه را همراه خود هزینه منطقی تحریک کردن کرده است.

نخست وزیر {انگلیس} 2 هفته پیش همراه خود انتقاد به دلیل موضع بی‌طرفانه هند در داخل قبال تحولات اوکراین، به دلیل همتای هندی شخصی خواست به همان اندازه در داخل محکومیت روسیه به غرب بپیوندد. وی درگیر تلفنی همراه خود «نارندرا مودی» اظهار داشت کدام ممکن است او می رود معتقد است اقدامات روسیه برای جهان فوق العاده ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فاجعه} آمیز است. نخست وزیر {انگلیس} اوضاع اوکراین را «قابل توجه‌» توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است هند نیاز به مشکل‌های شخصی را برای فروش صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش فشار در داخل قلمرو بدتر کردن تنبل.

بر ایده این گزارش، بازدید جانسون به هند حتی می تواند جای می دهد رفتن به به دلیل گجرات در داخل روز پنجشنبه به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است پنجمین ایالت عظیم هند است. وی تصور به به دلیل سرمایه‌گذاری مهم در داخل صنایع کلیدی بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند همکاری جدیدترین در داخل زمینه‌های علم، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبر دهد.

نخست وزیر {انگلیس} کسب اطلاعات در مورد سفرش به هند اظهار داشت: «به دلیل آنجایی کدام ممکن است ما برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه به دلیل سوی کشورهای خودکامه همراه خود خطر مواجه هستیم، جدا هم در دسترس بودن دموکراسی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفقا فوق العاده حیاتی است».

وی افزود: هند شناخته شده به عنوان عالی توانایی مقرون به صرفه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب ترین دموکراسی جهان، همکار استراتژیک فوق العاده ارزشمندی برای بریتانیا {در این} دوران نا دقیق است. بازدید من می روم به هند چیزهایی را کدام ممکن است واقعاً برای افراد هر کدام ملت ما حیاتی است – به دلیل راه اندازی حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه مقرون به صرفه گرفته به همان اندازه ایمنی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت – به در کنار می تواند داشته باشد.

آوریل 12 ماه قبلی، روزی کدام ممکن است هند به لیست کشورهای پرخطر کرونایی بریتانیا اضافه شد، جانسون بازدید شخصی به این ملت را لغو کرد.

در داخل ابتدا پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اصرار داشت کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن بهبود اسبابک ها ویروس کرونا در داخل هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع جدیدترین دلتا، این بازدید مشارکت در شود. به عنوان جایگزین، جانسون اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود نخست‌وزیر هند به صورت تحت وب صحبت خواهد کرد. در داخل نوبت بعد مخصوصاً ژانویه ۲۰۲۱ این بازدید به عنوان یک نتیجه قرنطینه سراسری در داخل {انگلیس} به تعویق افتاد.