جانسون تصمیم گیری در فراهم کردن پشتیبانی‌های ارتش تا حد زیادی به اوکراین شدبه گزارش بامداد یکشنبه ایرنا به دلیل الجزیره، با اشاره به بیانیه مطبوعاتی محل کار نخست وزیری {انگلیس}، جانسون به زلنسکی آرامش خاطر دانش است کدام ممکن است لندن به فراهم کردن از دستگاه می خواست اوکراین برای حفاظت به دلیل شخصی یکپارچه خواهد داد.

در داخل یکپارچه این بیانیه مطبوعاتی آمده است کدام ممکن است رهبران 2 ملت ممکن است همچنین کسب اطلاعات در مورد ممکن است بخواهید خوب راهی که در آن رفع امنیتی بلندمدت برای اوکراین بحث و جدال کردند. جانسون ممکن است همچنین به زلنسکی آرامش خاطر داد کدام ممکن است وی به همکاری همراه خود همراهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان {انگلیس} یکپارچه خواهد داد به همان اندازه آرامش خاطر حاصل شود کدام ممکن است اوکراین می‌تواند به دلیل حاکمیت شخصی در داخل هفته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه‌های بلند مدت حفاظت تدریجی.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر {انگلیس} شنبه هفته قبلی در داخل سفری به دلیل پیش گفتن نشده همراه خود رئیس جمهور اوکراین در داخل کی‌یف دیدار کرد.

پیشتر «ماتئوش موراویسکی» نخست‌وزیر لهستان، «پتر فیالا» رئیس جمهوری چک، «یانز یانسا» نخست‌وزیر اسلوونی، کارل نهمر صدراعظم اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورسولا فون در داخل لاین رئیس کمیسیون اروپا برای دیدار همراه خود رئیس جمهور اوکراین به کی‌یف بازدید کرده بوده اند.

بیش به دلیل خوب ماه به دلیل تحریک کردن عملیات ویژه روسیه در داخل اوکراین می‌گذرد؛ سیل پاسخ‌های بین المللی به این مناسبت همچنان مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه در داخل جاری {افزایش است}.

فشار‌های مرزی میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین به {تازگی} آرزو می کنند بهبود تحرکات ارتش مسکو در داخل حالی همراه خود استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد غرب بدتر کردن شده کدام ممکن است کاخ کرملین مداوم گفتن کرده است کدام ممکن است این ورزش‌هایش در مسیر درست حرکت کنید تامین ایمنی سراسری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ناخوشایند این ملت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی‌شود.

با این وجود غرب به سرکردگی آمریکا به دلیل این شانس استفاده بیشتر از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدترین فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغات} روانی را علیه روسیه به راهی که در آن انداخته است.