‌تمام انتخاب‌ها برای لذت بردن در داخل عملکرد «دکتر استرنج»


به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، دنیای سینمایی مارول تحت تأثیر قهرمانان {برجسته} است؛ به دلیل شخص آهنی گرفته به همان اندازه پلنگ سیاه، لیست ابرقهرمانان این دنیای سینمایی نوک ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} مارول هر روز قهرمانان جدیدتری را به دنیای لایواکشن {دعوت} می‌کنند.

تصمیم گیری در مورد بازیگر برای تعدادی از این قهرمانان قدم زدن در پارک‌ای است به طور نمونه رابرت داونی جونیور {انتخابی} فوق‌العاده برای عملکرد تونی استارک بود. با این وجود کل شما تصمیم گیری در مورد‌ها هم به این سادگی معمولاً نیست؛ در گذشته به دلیل تصمیم گیری در مورد تام هالند در داخل عملکرد شخص عنکبوتی، ۱۰ بازیگر نه برای این عملکرد مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. از قهرمانان دنیای سینمایی مارول سناریو مشابهی را تخصص می‌کنند کدام ممکن است به دلیل آن قرار است جمله می‌توان به دکتر استیون استرنج شناسایی شد.

در مورد این کدام ممکن است تصاویر حرکتی دکتر استرنج در داخل قبلی جهانگی {جنون} در نقطه از اکران قرار دارد، {در این} مطلب ۷ انجام دادن را راه اندازی شد می‌کنیم کدام ممکن است {مدیران} مارول در گذشته به دلیل تصمیم گیری در مورد بندیکت کامبربچ برای این عملکرد در داخل تذکر داشتند.

خواکین فینیکس

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

خواکین فینیکس کدام ممکن است برای لذت بردن در داخل تصاویر حرکتی‌هایی چون جوکر (۲۰۱۹، تاد فیلیپس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلادیاتور (۲۰۰۰، ریدلی اسکات) شناخته می‌شود، به دلیل جمله بازیگران موفق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن شده‌ هالیوود است. فینیکس اولیه انجام دادن بود کدام ممکن است مارول برای لذت بردن در داخل عملکرد دکتر استرنج تصمیم گیری در مورد کرد. وی فقط در مورد قرارداد تفریحی {در این} عملکرد را امضا کرده بود کدام ممکن است ناگهانی در نتیجه قدرت‌ای کدام ممکن است تفریحی {در این} عملکرد به دلیل او می رود می‌گرفت، نظرش را اصلاح داد.

این بازیگر یانکی حتی می تواند به مفهوم ملزم می‌شد در داخل سالهای بلند مدت در داخل قبلی تصاویر حرکتی نه به دلیل دنیای سینمایی مارول هم تفریحی تدریجی، علاقه مند به چندانی {نداشت}.

فینیکس سرانجام توصیه تفریحی {در این} عملکرد را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح داد به جای آن تصاویر حرکتی‌های پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم مارول در داخل تصاویر حرکتی‌های بی طرفانه تفریحی تدریجی.

به ساده {موجودی}

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

به ساده {موجودی} پس به دلیل خرید جایزه اسکار برای لذت بردن در داخل تصاویر حرکتی تجهیزات گلف مشتریان دالاس (۲۰۱۳، ژان-نام تجاری ولی) به یکی در میان انتخاب‌های تفریحی در داخل عملکرد دکتر استرنج شد. با این وجود لتو سرانجام این توصیه را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین انتخاب گرفت در داخل تصاویر حرکتی جوخه انتحار کدام ممکن است به طور همزمان دکتر استرنج در داخل جاری توسعه بود، عملکرد جوکر را تفریحی تدریجی. اگرچه لتو جایگزین تفریحی در داخل عملکرد جادوگر خوش پسند مارول را به دلیل بازو داد با این وجود همراه خود تفریحی در داخل تصاویر حرکتی موربیوس به دنیای شخص عنکبوتی سونی قدم گذاشت.

رایان گاسلینگ

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

رایان گاسلینگ امروز به یکی در میان شناخته‌شده‌ترین چهره‌های هالیوود دوباره کاری شده است. به دلیل تفریحی تعجب آور است‌اش در داخل تصاویر حرکتی سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقانه دفترچه {خاطرات} (۲۰۰۴، نیک کاساوتیس) گرفته به همان اندازه هنرآفرینی در داخل عملکرد افسر کِی تصاویر حرکتی بلید رانر ۲۰۴۹، گاسلینگ چسبیده کرده کدام ممکن است می‌تواند به دلیل پس {هر} نقشی برآید.

پس به دلیل آن قرار است کدام ممکن است فینیکس تفریحی در داخل عملکرد دکتر استرنج را رد کرد، گاسلینگ به {مدیران} مارول مراجعه کرد به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد تفریحی {در این} عملکرد همراه خود آن قرار است‌ها صحبت تدریجی. وی حتی می تواند رفیق داشت در داخل تصاویر حرکتی لیگ عملکرد فلش را تفریحی تدریجی. با این وجود هیچکدام به دلیل این تقاضا‌ها محقق نشد کدام ممکن است اگر شده بود هیچوقت نمی‌توانستیم به دلیل تفریحی فوق‌العاده این بازیگر در داخل تصاویر حرکتی لا لا لند لذت بردن ببریم.

ایتن هاوک

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

وقتی فینیکس تفریحی در داخل عملکرد دکتر استرنج را رد کرد، ایتن هاوک یکی در میان اولیه انتخاب‌ها بود کدام ممکن است برای لذت بردن {در این} عملکرد فکر شدند.

هاوک در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود روزنامه کلایدر اذعان کرد یکی در میان توضیحات عمده کدام ممکن است این عملکرد را نگرفته نداشتن هواداران سینه چاک بود. در داخل سوی مقابل بندیکت کامبربچ بود کدام ممکن است به لطف تفریحی در داخل سریال خوش پسند شرلوک دنبال کنندگان انتخاب شده خودش را داشت.

هاوک حتی می تواند اعتراف کرد انجام دادن معمولاً نیست کدام ممکن است باعث گرفتن تماشاگر به 1 تصاویر حرکتی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر او می رود {در این} تصاویر حرکتی تفریحی می‌کرد استودیو مارول نمی‌توانست به میزان تماشاچی مشخص شده شخصی برای دکتر استرنج برسد.

این بازیگر یانکی به {تازگی} در داخل سریال اخیر شوالیه ماه عملکرد آرتور هارو را تفریحی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی وارد دنیای سینمایی مارول شد.

ایوان مک‌گرگور

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

این بازیگر هالیوودی اصولاً به تفریحی در داخل عملکرد اوبی حمام کنوبی در داخل توالی مبارزه ستارگان شناخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان به بهار امسال این عملکرد را در داخل سریالی است که شناسایی تکرار تدریجی.

مک گرگور تایید کرده است کدام ممکن است برای ربودن عملکرد عالی کاراکتر ابرقهرمان شادی ها زده بود. با این وجود وقتی پای حرکت رسید، این کدام ممکن است عامل زیادی کسب اطلاعات در مورد کتابهای مصور نمی‌دانست باعث شد پایش بلرزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب بکشد.

جیک جیلنهال

‌تمام گزینه‌ها برای بازی در نقش «دکتر استرنج»

جیک جیلنهال دیگری به دلیل انتخاب‌های مارول برای لذت بردن در داخل عملکرد دکتر استرنج بود. این عملکرد ابرقهرمانی برای جیلنهال کدام ممکن است کارنامه‌ای بلند نخست در داخل تصاویر حرکتی‌های دلگیر چون دانی دارکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن داشت، عالی {کار} اخیر به شمار می‌سر خورد. وی به ترکیبی نامزدهای باقی مانده این عملکرد راهی که در آن کشف شد با این وجود در داخل حرکت پروسه تصمیم گیری در مورد بازیگران تولید کنندگان به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است جیک برای این عملکرد دقیق معمولاً نیست. برای جیلنهال کدام ممکن است پیش‌تر احتمالات سوئیچ توبی مگوایر را در داخل شخص عنکبوتی ۲ به دلیل بازو اطلاعات بود، عالی سرخوردگی مجدد بود با این وجود این بازیگر به عنوان جایگزین در داخل شاهکاری به تماس گرفتن حیوانات عصر زی (۲۰۱۶، تام فورد) تفریحی کرد.

جیلنهال بعدها در داخل عملکرد کوئنتین بک در داخل تصاویر حرکتی شخص عنکبوتی: جلوگیری از محل اقامت به دنیای سینمایی مارول اتصال.