تمامی کارتخوان ها تا پایان هفته دارای پرونده مالیاتی خواهند بود


بانک مرکزی: تمامی کارتخوان ها تا پایان هفته دارای پرونده مالیاتی می شوند

معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: بیش از 90 درصد کارتخوان ها و ابزارهای پرداخت کشور دارای پرونده مالیاتی هستند و 280 هزار دستگاه باقی مانده نیز در هفته جاری به این شبکه متصل می شوند.

گزارش سادگیمهران محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت دستگاه های کارتخوان گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه های پرداخت و سازمان امور مالیاتی انجام شده است، بیش از 90.5 درصد کارتخوان ها و ابزار پرداخت در این کشور دارای سابقه مالیاتی است. تعداد کمی تقریباً 280000 دستگاه کارتخوان باقی مانده است که در هفته جاری به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی شبکه پرداخت در موعد مقرر، طبق روالی که در چند ماه گذشته طی شده، فسخ می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: انجام این کار سخت است البته با همکاری خوب، شبکه های پرداخت و افرادی که پرونده مالیاتی تشکیل می دهند و کارتخوان ها را به پرونده ها متصل می کنند. ما یک فروشگاه خواهیم داشت.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره بحث حساب های شخصی و تجاری نیز گفت: در این حوزه سعی می کنیم کارها به گونه ای انجام شود که حداقل تغییرات را از ناحیه مردم داشته باشیم، یعنی مردم انجام دهند. آی تی. برای این موضوع نیازی به انجام کار خاصی نیست، بنابراین حساب شخص حقوقی، حساب پشت دستگاه کارتخوان و حساب شخصی که خود را به عنوان حساب تجاری سازمان مالیاتی اعلام می کند، همه چیز به صورت خودکار مبادله می شود. بین دو سازمان و به عنوان حساب تجاری ثبت می شود و اطلاعات آنها در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیرد.

وی افزود: یک سری حساب هایی که رفتار تجاری دارند اما به عنوان حساب شخصی ثبت می شوند، شناسایی شده و طبق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت دوره ای به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده و در حال بررسی است. این سازمان