تصاویر حرکتی؛ میزبانی اینترنتی محل اقامت بسکتبال کاشان در داخل پلی آف دسته عالی ملت همراه خود سبک صعود
کاشان – ایرنا – خدمه محل اقامت بسکتبال کاشان میزبان مرحله پلی آف لیگ دسته تجهیزات گلف‌های ایران همراه خود ضرب و شتم خدمه جهرم شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی 4 مشاور جهان جنوب به مخلوط هشت خدمه برتر این رقبا‌ها صعود کرد.