ترکیب کروناویروس (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت از ویروس SARS-CoV-2 یک مسئله اساسی برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان ایمنی آن یک مسئله مهم است. اما سیستم ایمنی سازگار پیچیده است. این عوامل ممکن است بین ایمنی طبیعی (ایمن سازی) و سرکوب سیستم ایمنی متفاوت باشد. بعد از واکسیناسیون چه ایمنی در افراد دارای سیستم ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ این موضوع در مجله پزشکی اپل مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

ایمنی ترکیبی به ویژه جالب است زیرا نشان داده شده است که افراد مبتلا به عفونت قبلی SARS-CoV-2 دارای واکنش های ایمنی غیرطبیعی قوی به واکسن کووید -19 هستند. حافظه سیستم ایمنی منبع دفاعی است. ایمنی طبیعی و ایمنی واکسن برای ویروس SARS-CoV-2 دو راه متفاوت برای محافظت است. سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است.

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T + CD4
  • سلولهای T + CD8

حافظه ایمنی برای ویروس SARS-CoV-2 برای ایمنی طبیعی در سلول های T + CD4 بیان می شود. سلولهای T + CD8 ؛ سلولهای حافظه B و آنتی بادیها بیش از هشت ماه تحت نظر قرار گرفتند. یک سال ..

به طور طبیعی در برابر انواع میکروب ها مقاوم است

سطوح ایمنی ممکن است متوسط ​​تا بزرگ باشد ، با مطالعات عمده از 93 to تا 100 within در عرض 7 تا 8 ماه ، از جمله مناطق مورد نگرانی SARS. 2 مانند آلفا گسترش می یابد. آنتی بادی با جهش هایی یافت می شود که به طور قابل توجهی سیستم ایمنی طبیعی ناشی از ویروس ها را کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] کمتر قابل توجه است و شواهدی از عود در چنین گونه هایی وجود دارد. این دارو فعالیت آنتی بادی ها را در برابر اکثر سویه ها (VOCs) که برای سیستم ایمنی طبیعی و ناشی از واکسن اهمیت دارند ، کاهش می دهد. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که بخشی از آنتی بادی را آزاد می کنند ، شواهدی از استرس در انتخاب فرار از سیستم ایمنی طبیعی است.

این واکسن در برابر جهش های ویروس مثر است

ارتباط بیولوژیکی بین فعالیت ضد میکروبی و فعالیت ضد میکروبی در عوامل ضد میکروبی در آزمایشات و مطالعات واکسن مشهود است. در میان علائم ، Astrazenka از 75 to به 11 drops کاهش می یابد. واکسن Pfizer-bionatec شیوع علائم نوع بتا را از 95 to به 75، ، با ایمنی شدید تنها با 97 reduced کاهش داد. بر اساس گزارشات ، هر دو واکسن گونه دلتا و بیشترین تأثیر خود را حفظ می کنند.

امنیت ویژه

وقتی افراد قبل از آلوده شدن واکسینه می شوند ، چه اتفاقی می افتد؟ چندین مطالعه نشان داده است که ترکیب قابل توجهی از ایمنی طبیعی و سرکوب سیستم ایمنی ناشی از واکسن وجود دارد. ویروس SARS-CoV-2 ، هنگامی که با واکسن ایمن سازی طبیعی ترکیب می شود ، مقاومت بیشتری از حد انتظار ایجاد می کند. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد که هر دو سلول B و سلول های T در سیستم ایمنی بدن هستند.

ایمنی ترکیبی

آنتی بادی ضد خنثی کننده

یک س importantال مهم در مورد سیستم ایمنی با واسطه آنتی بادی در گونه های مورد نگرش این است که آیا آنتی بیوتیک های خنثی کننده آنتی ژن در گونه های موردنظر کاهش می یابد. آیا یافتن پروتئین های جهش یافته سنبله در گونه های ویروسی ذاتاً دشوار است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات در مورد انتقال گونه های بتا طبیعی نشان داده است که پاسخ این گونه ها و گونه های اجدادی را افزایش می دهد. علاوه بر این ، آنتی بادی های ضد خنثی کننده بتا پس از ایمن سازی فرد قبل از آلوده شدن به سویه بتا غیر بتا ، حدود 100 برابر عفونت منفرد و 25 برابر بیشتر از قبل از ایمن سازی است. سنبله شامل نمی شود اولین بار توسط Stamatatos و همکاران گزارش شد. بسیاری از مطالعات از آن زمان این موضوع را تأیید کرده اند. به طور کلی ، ایمنی و میزان ایمنی پس از واکسیناسیون فردی قبل از عفونت SARS-CoV-2 غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. چرا این محدوده خنثی سازی رخ می دهد؟

تأثیر بر مقاومت سلولی

سلولهای حافظه B علت اصلی هستند. آنها دو عملکرد اساسی دارند. یکی این است که وقتی یک ویروس دوباره آلوده می شود ، همان ایمنی را ایجاد کند. دیگری انبار انواع ایمنی است. به نظر می رسد که این سلول های حافظه B ، که در پاسخ به یک عفونت عمده ایجاد شده اند ، سیستم ایمنی را برای سویه های ویروسی آینده پیش بینی می کنند.

یک استراتژی تکاملی درخشان برای مقاومت SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است. با گذشت زمان ، بخش قابل توجهی از سلول های B حافظه آنتی بادی هایی را نشان می دهند که می توانند گونه های مضر را متصل یا تجزیه کنند ، و کیفیت این سلول های B بهبود می یابد.

بنابراین ، عفونت های اصلی که شیوع عفونت SARS-CoV-2 را در افراد قبل از واکسیناسیون افزایش می دهند ، سلول های B با کیفیت بالا نامیده می شوند که پس از عفونت اولیه ایجاد می شوند.

ایمنی ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای پاسخ به عفونت به سلولهای B مختلف نیاز دارند. تکامل سلول های B که به عفونت یا واکسیناسیون پاسخ می دهند ، با ساختارهای ریزآناتومیکی ایمونولوژیکی موسوم به مراکز پیش ساز وابسته به سلول T تقویت شده توسط سلول های کمکی فولیکولار CD4 + T (TFH) تقویت می شود. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با یکدیگر همکاری می کنند تا طیف وسیعی از آنتی بادی ها را در برابر ویروس ها ایجاد کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله بهبودی مهم هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند. آنها سلولهایی هستند که می توانند پس از عفونت یا پس از واکسیناسیون تکثیر شوند. احتمال ایجاد سلولهای حافظه B 5 تا 10 برابر عفونتهای طبیعی یا واکسیناسیون است.

به نظر می رسد سلولهای T4 و TFH مخصوص ویروس محرکهای اصلی تجمع و تکثیر این سلولهای B SARS-CoV-2 هستند. آنتی بادی ها به وضوح در جلوگیری از ظهور مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند. با این حال ، شواهد همچنین به نقش سلول های T اشاره می کند.

پاسخ سلول T به SARS-CoV-2 در عفونت های طبیعی بسیار شایع است و اکثر اپی توپ های سلول T گونه های در معرض خطر نیستند ، احتمالاً حفاظت از سلول های T را حفظ می کنند. اکثر واکسن های کووید -19 حاوی 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 و یک آنتی ژن واحد هستند. بنابراین ، اندازه اپیتوپ سلول های CD4 + T و CD8 + T محدودتر از واکسن فعلی کووید -19 است. این شامل سلولهای T سنبله و سنبله در ایمنی هیبرید است.

اثرات ایمنی ترکیبی واکسن

جالب هست

  • واکسن های pfizer-Bionetek و Moderna mRNA می توانند پاسخ سلول های سنبله ای CD4 + T را در فرد قبل از عفونت به میزان قابل توجهی افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول T پس از دو دوز از این واکسن ها بسیار متفاوت بود. آیا واکسن ها / واکسن های طبیعی راهی برای تقویت ایمنی خواهند بود؟
  • واکسن Shingrix در محافظت از افراد مبتلا به ویروس واریسلا زوستر بسیار م effectiveثر است (97 effective م effectiveثر است) و بسیار بیشتر از واکنشهای طبیعی ایجاد می کند.

یک حرف آخر

این اصل در مورد ادغام بسترهای واکسن نیز صدق می کند. مدتهاست مشخص شده است که ترکیب دو واکسن مختلف می تواند به طور قابل توجهی مقاومت یک پلت فرم را بهبود بخشد. این می تواند با ترکیبی از واکسن Covid-19 ، مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس رخ دهد. یافته های ایمنی شناسی اخیر در مورد SARS-CoV-2 می تواند مقاومت در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها را افزایش دهد.

گروه علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید