ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوسسرهنگ پیمان کرمی وی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بار ترافیکی در باند جنوبی جاده کرج – چالوس در محدوده نسا، گچسر و دیزین گاهی سنگین است.

وی افزود: همچنین ترافیک در مسیر شمالی بزرگراه تهران – کرج از محدوده جهان نما تا پل کلک و محور کرج – قزوین در محدوده مهراویلا نیمه سنگین گزارش شده است.

منطقه البرز دارای 1500 کیلومتر راه آزاد، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است و 18 درصد ترافیک جاده ای کشور به راه های این منطقه متصل است.