ترافیک سنگین در اتوبان تهران – کرج – قزوینسرهنگ پیمان کرمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بار ترافیکی در باند جنوبی اتوبان کرج – قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و در ادامه بزرگراه تهران – کرج در پل کلک سنگین است. حوزه.

وی افزود: هم اکنون ترافیک در باند شمالی اتوبان تهران – کرج – قزوین روان گزارش شده است.

منطقه البرز دارای 1500 کیلومتر راه آزاد، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است و 18 درصد ترافیک جاده ای کشور به جاده های این منطقه متصل است.