تخم‌گذاری بیش به دلیل ۱۰ هزار بال مرغ در داخل تالاب‌های نقده به راه اندازی شد



اکبر محمدیان روز جمعه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا همراه خود مقوله ای اینکه فصل تخم گذاری این پرندگان به همان اندازه اوایل خرداد ماه ثابت است اظهار کرد: گونه‌های خشک زی معادل کبک، کبوتر، پرندگان شکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار گنجشک سانان تخم گذاری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه‌های آبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا آبزی به دلیل خنک در دسترس بودن هوا به {تازگی} آشیانه سازی شخصی را تحریک کردن کرده‌اند.

رییس اداره ایمنی اطراف زیست نقده به دلیل بازدیدکنندگان تالاب‌های این قلمرو تقاضا کرد به همان اندازه به دلیل راه اندازی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس پرندگان خودداری کنند به همان اندازه کارتخم گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوجه آوری پرندگان با هیچ مشکلی به نوک برسد.

محمدیان اظهار کرد: کاکائی، حواصیل، اگرت، اشکال از چنگر، پرستوی دریایی، غاز سرسرخ، غاز تاجدار، اشکال از عقاب تالابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاز سرسفید کدام ممکن است گونه ایمنی شده مختص این قلمرو است، به دلیل جمله پرندگان تخم گذار این تالاب ها به شمار می‌الگو.

وی شکسته نشده داد: ایمنی در دسترس در نتیجه مدیریت اطراف بانان، محافظت طبیعی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق عادی آب باعث بهبود حضور پرندگان در داخل تالاب‌های این شهرستان شده است.

محمدیان تاکید کرد: 5 تالاب کاملاً تالاب «حسنلو»، « درگه سنگی»، «سلدوز»، «طالقان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یادگارلو» به دلیل جمله تالاب‌هایی است کدام ممکن است هم اینک پذیرای اشکال از پرندگان مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی است.

وی ذکر شد: نقده همراه خود افتخار داشتن تالاب‌های فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً به دلیل جمله تالاب‌های سلدوز، حسنلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگه سنگی در داخل فصل‌های بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاییز} پذیرای ۱۰ هزار قطعه به دلیل پرندگان مهاجر به دلیل جمله غاز {خاکستری}، اشکال از مرغابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انوع غاز (بالا سفید، مخمل خواب دار، مرمری، سرحنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوطی)، خروس کولی، حواصیل، تنجه، فلامینگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیکان است.

وی در موضوع اینکه تالاب‌های این شهرستان مشتاق در مورد یگان ایمنی اطراف زیست به طور مکرر پایش می‌شود، اضافه کرد: بر حسب رهنمودهای قانونی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی میزان تهدیدهای زیستی پرندگان ساکن این تالاب‌ها به طور مرتب تجزیه و تحلیل می‌شود.

به گزارش ایرنا، آذربایجان‌غربی دارای ۳۰ تالاب فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایمی است کدام ممکن است هر سال افزون بر ۶۰ هزار مرغ {در این} تالاب ها لمس کردن می‌آیند.