تحقیق نمایشگاه ها کدام ممکن است ویتامین E را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی به گرگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خوابی {مرتبط} همراه خود یائسگی پشتیبانی می تنبل

شانس بالایی از دختران یائسه جهان گرگرفتگی های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریق در یک روز واحد را تخصص می کنند. ناشی از عوارض ناخوشایند داروهای هورمونی، متعدد آرزو می کنند {درمان} های خالص برای تسکین هستند. ویتامین E ناشی از فواید بهزیستی آن خواهد شد برای غدد، اندام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها ستاره فیلم است. با این وجود، ممکن است علاوه بر این به طور بزرگ مطمئن نباشد کدام ممکن است ویتامین E خوب {درمان} تأیید شده برای گرگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریق در یک روز واحد {مرتبط} همراه خود یائسگی است.

گرگرفتگی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان گرگرفتگی نیز شناخته می تواند، واقعاً احساس گرمای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنتظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً تعریق در داخل نیمه بالایی بدن ما است. این فلاش ها در داخل حدود 80 شانس خانمها در داخل حوالی دوران یائسگی اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها نیز در داخل میانسالی ناشی از به مقیاس عقب تستوسترون ممکن است علاوه بر این دچار آن خواهد شد شوند. تعریق در یک روز واحد “گرگرفتگی” است تخصصی ایجاد می کند عصر، معمولاً هنگام خواب اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب باعث بیداری مکرر شود.

در داخل یادگیری فعلی شیفته Gynecologic and Obstetric Investigation اثبات شده است کدام ممکن است ویتامین E خوب گزینه جایگزین برای خالص برای استروژن درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب {درمان} کارآمد برای گرگرفتگی است. محققان دریافتند کدام ممکن است پس به دلیل خوردن روز به روز 400 واحد در سراسر جهان ویتامین E (کلاه ملایم ژل) به مدت زمان 4 هفته، تمایز آماری قابل توجهی در داخل عمق گرگرفتگی ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است بر ایده یادگیری به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است ویتامین E شناخته شده به عنوان درمانی برای گرگرفتگی آن را تایید.

آدل دیویس، اولیه متخصص مصرف شده کدام ممکن است واقع مفید های شخصی را بر ایده تحقیق آموزشی تایید شده است، می گوید: «در کل یائسگی، ممکن است بخواهید ویتامین E 10 به همان اندازه 50 برابر در گذشته به دلیل آن خواهد شد افزایش خواهد یافت. گرگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریق در یک روز واحد معمولاً همراه خود خوردن روز به روز 50 به همان اندازه 500 واحد ویتامین E به دلیل بین می‌توسعه، با این وجود همراه خود برداشتن خوردن ویتامین برای عجله عود می‌کنند.

کلسیم ارتباط مستقیمی همراه خود چرخه خواب ما دارد. در داخل یادگیری ای تخصصی ایجاد می کند روزنامه نورولوژی اروپا آشکار شد، محققان دریافتند کدام ممکن است مرحله کلسیم در داخل بدن ما در داخل تعدادی از عمیق ترین سطوح خواب، معادل مرحله سریع گام توجه (REM) بیشتر است. این یادگیری نتیجه نهایی گرفت کدام ممکن است مشکلات خواب، به طور قابل توجهی عدم وجود خواب عمیق REM هر دو اختلال عملکرد در داخل خواب REM، همراه خود عدم وجود کلسیم شرح داده می شود. پس به دلیل دوره ای سازی مرحله کلسیم در داخل خون، ترمیم فاصله خالص خواب حاصل شد.

دیویس فقط در مورد ممکن است بخواهید کلسیم در داخل دوران یائسگی می‌گوید: «در داخل دوران یائسگی، عدم وجود هورمون‌های تخمدان (استروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژسترون) نتیجه در عدم وجود از حداکثر کلسیم می‌شود. {در این} مواقع نیاز به سطوح بالایی به دلیل کلسیم خوردن کرد.تمام سطوح نیاز به برای تأیید خیس شدن آن خواهد شد در داخل خون مشارکت در شود.اگر این اقدامات احتیاطی رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه کاهش وزن فراوان باشد یا نباشد، خانم در داخل دوران یائسگی معمولا تحریک پذیری، گرگرفتگی، تعریق در یک روز واحد شخصی را به دلیل کف دست می دهد. ، گرفتگی توده عضلانی فوت، بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا روانی. “

کلسیم روزی موثرترین انجام را دارد کدام ممکن است همراه خود نصف {مقدار} منیزیم در داخل نسبت 2 به 1 متعادل شود. میلدرد سیلیگ، محقق {برجسته} پزشکی فقط در مورد فواید منیزیم، می‌گوید: «نسبت کلسیم به منیزیم 2 به 1 (2 برابر کلسیم منیزیم) مدت زمان‌هاست کدام ممکن است به‌عنوان فیزیولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین برای الهام انجام خالص شناسایی شده است است. تحقیق متابولیک ترم در داخل پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمهای جوان کدام ممکن است شیفته فاز تحقیقاتی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا پایان یافته است.”

بی خوابی مداوم یکی از {علائم} اساسی عدم وجود منیزیم است. خواب معمولاً همراه خود بیداری های مکرر در یک روز واحد بی حدس و گمان به. به دلیل سوی اکنون نیست، برنامه کاهش وزن سرشار به دلیل منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آلومینیوم همراه خود خواب بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر مختل شده شرح داده می شود. این در داخل یادگیری ای شیفته جیمز پنلند در داخل قلب تحقیقات مصرف شده انسان در داخل داکوتای شمالی چسبیده شد.

سازماندهی هورمون های اساساً مبتنی بر استروژن ممکن است خوب تهدید {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته را بهبود دهد. خانمها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتری برای تعریق در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خوابی به داروهای غیردارویی روی می آورند. ویتامین E را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شدید قابل خیس شدن داروها معدنی خالص گزینه جایگزین برای‌های تسکین‌دهنده چسبیده شده‌اند.