تحریم های جدید کانادا علیه ایران به دلیل حقوق بشر


تحریم های جدید کانادا علیه ایران به دلیل حقوق بشر

گزارش سادگی به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه کانادا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که چهار فرد و دو نهاد ایرانی را تحریم کرده است.

ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا در این بیانیه گفت که کانادا به حمایت از مردم ایران و آرزوی شجاعانه آنها برای آینده ای بهتر ادامه می دهد.