تجزیه و تحلیل چرخش: قهوه و چای


از آنجایی که بسیاری از مردم هنوز از خانه کار می کنند، صرف قهوه و چای می کنند. گروه موقعیت یابی Specialty & Wellness بیشترین واریانس دلار و بالاترین عملکرد رشد را داشت، نشانگر این است که مردم با روتین/انواع قهوه و چای خود جسارت می کنند. گروه موقعیت یابی متعارف از نظر واریانس دلاری بسیار عقب تر است، اما رشد متوسط ​​تر است. گروه موقعیت یابی طبیعی دلار واریانس کمتری داشت اما دومین نرخ رشد بالاتر را داشت. نمودار زیر را ببینید:

اگرچه قهوه پایدار قفسه بالاترین دلار واریانس را داشت، دسته‌های آماده نوشیدن (RTD) بالاترین نرخ رشد را داشتند (و بیشترین واریانس دلار را ترکیب کردند). نمودار زیر را ببینید:

برای یک مقاله به موقع با شرکت های قهوه و چای (به شکلی متفاوت) (Chicago French Press و TeaSquares) از SPINS، اینجا را کلیک کنید: https://www.spins.com/resources-11-black-owned-wellness-brands/


رژیم لاغری سریع