بیانیه برادران دکتر زاهدی وفا درباره اتفاقات روز سه شنبه در شورامتن کامل بیانیه برادران دکتر زاهدی وفا درباره اتفاقات روز سه‌شنبه در شورای اسلامی که روز پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت به شرح زیر است:

نام خداوند بخشنده مهربان است

زیرا متأسفانه در روز سه شنبه 12 مهر 1401 عده ای از نمایندگان با اینکه حقایق برایشان روشن بود و قبلاً نیز توضیحات لازم ارائه شده بود، اما برای اهداف سیاسی خود وقیحانه نسبت های کاذب و ارقام خودساخته و نجومی در مورد دارایی ها را بیان کردند. جناب آقای دکتر زاهدی وفا که مغایر با موضع کارشناسی و تخصصی مجلس محترم بوده و موجب بدبینی عموم مردم و بویژه نخبگان نسبت به نظام جمهوری اسلامی و مظلومیت خانواده وفادار زاهدی می گردد.

1- دکتر محمدهادی زاهدی وفا از نزدیکان این افراد زندگی مقدس و ساده ای داشته و همواره به عنوان معلم دانشگاه به فرزندان این دیار خدمت کرده است.

2- پس از فوت پدر از طرف پدر و برادران و خواهرانش نسبت به اموال غیرمنقول و معلوم الیه و عواید به عنوان وصی و وکیل متوفی منصوب شد تا اینکه مقدمات انتقال قانونی اموال در نام زکات امام وقف مهدی (عج) آماده می شود. برخی از این موارد با طی مراحل قانونی برطرف شده و لذا برخی از اموال و ارقام گفته شده در اختیار وی نیست و برخی همچنان در مراحل قانونی و در اختیار دیگران است. و نه او

3- بخشی از این اموال در راستای نیات واقف و پدر و خانواده ایشان قبلاً برای مصارف خیریه از جمله ساخت مدرسه در مناطق مختلف کشور، اهداء جهیزیه برای کمک به ازدواج جوانان، کمک به مردم استفاده شده است. مردم نیازمند. بیماران، وام دادن و سایر کارهای خیریه. مابقی با رفع موانع اداری و قانونی از جمله ساخت بیمارستان و درمانگاه و غیره صرف کارهای خیر خواهد شد.

4- بنابراین رقم چند هزار میلیارد تومانی برخی از نمایندگان برای اهداف سیاسی – که حتما در پیشگاه خداوند پاسخگو خواهد بود – نه تنها صحیح نیست، بلکه فهرست املاک ذکر شده نیز نادرست است و اساساً املاکی که اکنون هستند. به نام دکتر محمدهادی زاهدی وفا وی از اراده و وکالت برای طی مراحل قانونی و صرفاً در امور خیریه مطلع است و جز دارایی متعارف یک استاد دانشگاه که دارایی حقوقی است ندارد. زندگی از حقوق معلم و زندگی شخصی او گواه بر این امر است.