به زودی باردار شوید – رویکرد های خالص کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به شما اجازه دهد به زودی باردار شوید

در واقع، روزی کدام ممکن است انتخاب به باردار بودن گرفتید، را در مدت زمان کوتاهی {اتفاق بیفتد}. رویکرد های خالص زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به می توانید داشته باشید در داخل باردار شدن به زودی پشتیبانی تنبل.

یکی در میان بدیهی ترین راهی که در آن ها برای باردار شدن به زودی، افتخار داشتن مقاربت به طور کلی است. {در حالی که} این {درست است} کدام ممکن است اگر در داخل روزهایی کدام ممکن است تخمک گذاری نمی شود، باردار نخواهید شد، دختر ها دقیقاً در داخل روزی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند تخمک گذاری می کنند، باردار نمی شوند. افتخار داشتن مقاربت 2 به همان اندازه 3 بار در داخل هفته به می توانید داشته باشید پشتیبانی می تنبل فرصتی را به همین دلیل بازو ندهید.

برای اینکه بتوانید تخمک گذاری {واقعی} را بالاتر پیشگویی کردن کنید، نیاز به عالی تجهیزات تخمک گذاری خریداری کنید. نمودارهای تخمک گذاری احتمالاً ممکن است قابل توجه پیچیده باشد یا نباشد، با این وجود بهره مندی از تجهیزات های تخمک گذاری ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور از محسوس درجه هورمون LH را بعد گیری می تنبل. مانیتورهای باروری نیز قابل خریداری هستند. آن قرار است‌ها شبیه تجهیزات‌های تخمک‌گذاری هستند، با این وجود دارای چیز خوب در مورد اضافه‌ای هستند کدام ممکن است می‌توانند اصلاحات هورمون‌های اضافه شده {مرتبط} همراه خود باردار بودن را پیش آگهی دهند.

اسپرم احتمالاً ممکن است چیزهایی یادآور روان کننده های غیر واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزاق به همین دلیل بین برود. نیاز به ناحیه واژن را به همین دلیل آن قرار است در اطراف حفظ کنید. علاوه بر این این، عدم ثبات pH را می توان همراه خود بهره مندی از تامپون های {معطر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپری های واژینال راه اندازی کرد. اگر دوست دارید باردار شوید به همین دلیل این استفاده بیشتر از نکنید.

{حذف} کافئین را به خاطر داشته باشید. تحقیق نماد اطلاعات اند کدام ممکن است {مقادیر} خیلی زیاد کافئین، مانند سه فنجان هر دو اصولاً اسپرسو در داخل روز، احتمالاً ممکن است باعث مسائل باروری شود. اگر باردار هستید، همه چیز دوباره نیاز به به همین دلیل آن قرار است اجتناب کنید، در نتیجه احتمالاً ممکن است همراه خود محدود کننده مقداری به همین دلیل گردش خون به رحم، پیشرفت نوزاد می توانید داشته باشید را متوقف تنبل.

اگر سیگار می کشید، آن قرار است را متوقف کنید. سیگار باعث غلیظ شدن مخاط دهانه رحم می تواند باشد کدام ممکن است 9 تنها واقعی باردار شدن را طاقت فرسا می تنبل، تا حدودی در داخل صورت باردار بودن احتمالات سقط جنین را نیز بهبود می دهد.

سلامت کل می توانید داشته باشید موقعیت مهمی {در این} دارد کدام ممکن است آیا قادر هستید به زودی باردار شوید هر دو 9. به برنامه غذایی کلمه زیادی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید بار شخصی را مفید حفظ کنید. ممکن است همچنین، به محض اینکه انتخاب به باردار بودن گرفتید، خوردن اسید فولیک را برخاستن کنید، در نتیجه ممکن است علاوه بر این تهدید در میان نقص های مادرزادی را به کاهش دهد.