به دلیل انتقاد آجورلو به همان اندازه انتشار مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق


به گزارش ایرنا، در لحظه (جمعه) ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال ناشی از توهین به سرمربی استقلال به دلیل انتقاد به کمیته اخلاق خبر داد.

هیات رییسه فدراسیون {فوتبال}، اسناد پولی عزیزی خادم را به کمیته اخلاق فرستاد

هیات رئیسه فدراسیون {فوتبال} اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارکی علیه عزیزی خادم را به کمیته اخلاق انتشار کرد. یکپارچه این خبر را همین جا بیاموزید.

از شکایت آجورلو تا ارسال مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق

زمان انتخابات فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری قاطع بود

فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به دلیل برگزاری کنگره انتخاباتی این فدراسیون در داخل چهارم تیر ماه خبر داد. این خبر را همین جا یادگیری کنید.

از شکایت آجورلو تا ارسال مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق

توصیه یورونیوز به دلیل سراسری‌پوشان کشورمان/ ایران می‌تواند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} را غافلگیر تنبل

موقعیت یابی وب تلویزیونی یورونیوز در داخل گزارشی همراه خود توصیه به دلیل خدمه سراسری {فوتبال} ایران نوشت: {نباید} فراموش کنیم کدام ممکن است ایران می‌تواند هجومی تر به دلیل قبلی در داخل جام بین المللی ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را غافلگیر تنبل. یکپارچه این خبر اینجاست.

از شکایت آجورلو تا ارسال مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق

سرمربی پورتو: من خواهم کرد پنالتی طارمی را بی رنگ {نکردم}

سرمربی خدمه {فوتبال} پورتو ذکر شد: برخی عنوان کردند کدام ممکن است من خواهم کرد این شرکت کننده را در داخل گل کردن پنالتی بی پایداری کردم. هنگامی کدام ممکن است بازیکنی در داخل زدن پنالتی شک دارد، معمولا نادرست می‌تنبل. این خبر را همین جا بیاموزید.

از شکایت آجورلو تا ارسال مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق

آجورلو: به مجیدی توهین کردند/به کمیته اخلاق انتقاد می‌کنیم

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال ذکر شد: پس به دلیل توهین‌ها به سرمربی خدمه استقلال، به معاونت حقوقی گفتم کدام ممکن است حتما نیاز به به کمیته اخلاق انتقاد شود. ساختار داوری هم ایراد دارد با این وجود آرزو ای برای اصلاح کردن آن قرار است نمی‌بینم. یکپارچه این مطلب را همین جا یادگیری کنید.

از شکایت آجورلو تا ارسال مدارک عزیزی خادم به کمیته اخلاق