برقع برای زنان افغانستان اجباری شد


برقع برای زنان افغانستان اجباری شد

مقامات طالبان در افغانستان به زنان دستور داده‌اند که از روبنده (برقع) که چهره آن‌ها را کاملا می‌پوشاند، استفاده کنند. پوششی که در دوره قبلی حکومت طالبان هم استفاده می‌شد، اما از زمان بازگشت مجدد به قدرت در سال گذشته تاکنون دستوری در این مورد نداده بودند.

به گزارش بی بی سی، وزارت امر به معروف طالبان این دستور را «توصیه» خوانده، اما مجازات‌هایی برای شوهران یا سرپرست مردی که پوشش همسرش مناسب نیست، درنظر گرفته است.

رژیم لاغری سریع