بررسی های لازم در خصوص علت مرگ مهسا امینی باید دقیق و سریع انجام شود/ نتایج به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد.


معاون امور بین الملل دادگستری و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از نهادهای ذیربط درخواست کرد تا تحقیقات و بررسی های لازم را در خصوص علت مرگ مهسا امینی به صورت دقیق و سریع انجام دهند و تصمیم گیری کنند. به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

بررسی های لازم در خصوص علت مرگ مهسا امینی باید دقیق و سریع انجام شود/ نتایج به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد.

معاون امور بین الملل دادگستری و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تسلیت به خانواده خانم مهسا امینی، از نهادهای ذیربط خواست تحقیقات و بررسی های لازم را در خصوص علت این حادثه انجام دهند. مرگ این دختر جوان به طور دقیق و سریع و نتایج باید شفاف باشد. در دسترس عموم است.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه چندین واحد قضایی و غیر قضایی دستور تحقیق و تفحص صادر کرده اند و تیم های ویژه و تخصصی نیز تشکیل شده است، تاکید کرد: بررسی ها و اعلام نتایج مشروط به تصویب این قانون نباشد. زمان و یک فرآیند طولانی را طی کنید.