برترین وزنه‌برداران گیلان تصمیم گیری در مورد شدندبه گزارش خبرنگار ایرنا، در داخل این دوران به دلیل رقابتها کدام ممکن است شیفته هیات وزنه‌برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری تربیت جسمی سپاه قدس گیلان برگزار شد، زبده‌ترین وزنه‌برداران این استان به دلیل شهرهای مختلف حضور داشتند کپک ۱۴ کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اوزان مختلف، در داخل سالن اختصاص وزنه‌برداری جهان پهلوان محمود نامجو توالی ورزشی یادگار امام رشت همراه خود هم به رقبا پرداختند.

در نهایت این مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بار ۵۵ کیلوگرم ، آریا محرابی به دلیل رشت به مقام قهرمانی رسید، در داخل بار ۶۱ کیلوگرم نیز مهدی اقلیمی به دلیل رودسر عنوان نخست را به شخصی اختصاص داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت رقابتهای بار ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد بخشی به دلیل بندرانزلی اول شد.

حتی می تواند در نهایت رقابتهای بار ۷۳ کیلوگرم، رضا خلیف به دلیل کارکنان بسیج از دوام سپاه قدس گیلان عنوان نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام قهرمانی را تصاحب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رقابتهای بار ۸۱ کیلوگرم نیز، سیدسپنتا تحت سلطه‌زاده نه وزنه‌بردار کارکنان بسیج مقاوت سپاه قدس گیلان سودآور به خرید مقام قهرمانی این بار شد.

در داخل رقابتهای بار ۸۹ کیلوگرم نیز، رضا رخشایی به دلیل لنگود عنوان قهرمانی را به شخصی اختصاص داد، در نهایت مسابقه بار ۹۶ کیلوگرم ، صبحان جبارنژاد به دلیل لاهیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رقابتهای بار ۱۰۲ کیلوکرم، سامیار ممیز به دلیل بندرانزلی عناوین قهرمانی را تصاحب کردند.

حتی می تواند در نهایت رقابتهای بار ۱۰۹ کیلوگرم، امیرحسین بابایی به دلیل کارکنان رودبار به مقام قهرمانی بازو کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رقابتهای بار ۱۰۹+ کیلوگرم، مهدی جعفری به دلیل کومله لنگرود سودآور شد عنوان نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام قهرمانی را به شخصی اختصاص دهد.

در نهایت به دلیل سوی مسئولان برگزاری رقابتهای وزنه‌برداری قهرمانی گیلان جام رمضان، به نفرات برتر اوزان مختلف، تصمیم، مدال قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند جوایزی اهدا شد.