با تضعیف جامعه مدنی، سیاست به خیابان ها خواهد آمد


ابطحی: وقتی جامعه مدنی ضعیف شود، سیاست به کف خیابان می آید

به گزارش ایسنا، محمدعلی ابطحی با بیان اینکه «راه تجمعات سیاسی از خیابان در اقصی نقاط جهان مهیا شده است»، اظهار داشت: برای اینکه صدای اعتراض به گوش برسد، ابتدا باید اراده سیاسی وجود داشته باشد. از طرف دولت نه اینکه فقط بخواهند در زمان بحران آن را خاموش کنند، بلکه باید ماهیت بحران و علل آن را درک کرد.

وی ادامه داد: در مرحله بعد باید راه حلی برای استماع اعتراض ایجاد شود. این موضوع سال هاست که صحبت می شود اما برخی از نقاط کشور تحت تاثیر آن قرار نمی گیرند. اگر زیرساخت های توسعه سیاسی ایجاد شود، اعتراض به خیابان ها نمی آید. احزاب، اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی از زیرساخت‌های توسعه سیاسی هستند و می‌توانند اعتراضات را از نظر فنی بررسی کرده و به دولت منتقل کنند و حتی بر اساس قانون اساسی اعتراضات گسترده‌ای را راه‌اندازی کنند. در ضمن دیدن آنها نباید وسیله باشد; زیرا اگر جامعه مدنی در اعتراضات میانجیگری کند، اعتراضات به راه خود خواهد رفت.

این فعال سیاسی تاکید کرد: سازوکار شنیدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده است و باید در کشور ما هم ایجاد شود. احزاب نباید محدود شوند و راه‌های صدای اعتراض مسدود نشود. در غیر این صورت اعتراضات به خیابان ها می رسد. وقتی جامعه مدنی ضعیف است، سیاست به کف خیابان می آید.