با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران


گزارش سادگییورگن لوکادیا به گروه دانشجویی یحیی گل محمدی پیوست. این بازیکن با ارزش ۲ میلیون یورو به عنوان بیست و دومین بازیکن ارزشمند لیگ معرفی شده است. به همین منظور در این گزارش ارزشمندترین بازیکنان در نقل و انتقالات لیگ ایران (به باشگاه های ایرانی) مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش بازیکنان در این گزارش ارزشی است که در زمان انتقال داشتند.

جواد نکونام (31 ساله)

لیگ دوازدهم

انتقال از اوساسونا به استقلال

ارزش بازیکن: 3 میلیون یورو

سیدجلال حسینی (30 ساله)

لیگ دوازدهم

انتقال از سپاهان به پرسپولیس

ارزش بازیکن: 3 میلیون یورو

شیخ دیابات (31 ساله)

لیگ نوزدهم

انتقال از امارات به استقلال

ارزش بازیکن: 3 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

سیدجلال حسینی (27 ساله)

لیگ نهم

انتقال از سایپا به سپاهان

ارزش بازیکن: 3 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

خسرو حیدری (27 ساله)

لیگ یازدهم

انتقال از سپاهان به استقلال

ارزش بازیکن: 2 میلیون یورو

لوکادیا (28 ساله)

لیگ بیست و دوم

انتقال از بوخوم به پرسپولیس

ارزش بازیکن: 2 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

حمزه یونس (29 ساله)

لیگ پانزدهم

انتقال از لودوگورتس بلغارستان به تراکتور

ارزش بازیکن: 2 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

آندرانیک تیموریان (31 ساله)

لیگ چهاردهم

انتقال از استقلال به تراکتورسازی

ارزش بازیکن: 1.9 میلیون یورو

آندرانیک تیموریان (32 ساله)

لیگ پانزدهم

انتقال از ام صلال به سایپا

ارزش بازیکن: 1.8 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

حسین کعبی (25 ساله)

لیگ یازدهم

ترانسفر از استیل آذین به راه آهن

ارزش بازیکن: 1.7 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

حسین کعبی (23 ساله)

لیگ نهم

انتقال از سایپا به استیل آذین

ارزش بازیکن: 1.7 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران

محمدرضا خلعتبری (29 ساله)

لیگ سیزدهم

انتقال از عجمان به پرسپولیس

ارزش بازیکن: 1.7 میلیون یورو

با ارزش ترین انتقال تاریخ لیگ برتر ایران