بایدن در پایین ترین سطح محبوبیت دموکرات ها را قبل از انتخابات کنگره تکان دهید
تهران – ایرنا – محبوبیت بایدن به 33 درصد رسید که کمترین میزان در 2 سال گذشته است. وضعیتی که نه تنها کنگره بلکه انتخابات 2024 را برای رئیس جمهور نامحبوب و سردرگم آمریکا و حزبش پیچیده خواهد کرد.