بایدن: در داخل جاری تعیین برای اعزام مشاور‌ای به اوکراین هستیمبایدن {در حالی که} برای بازدید به کارولینای شمالی کنار هم قرار دادن می شد، به خبرنگاران اظهار داشت: ما سریع این قطعنامه را خواهیم گرفت.

عالی منبع مفید حاد آگاه روز چهارشنبه اظهار داشت کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی لوید آستین وزیر حفاظت هر دو آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا به اوکراین بازدید کنند با این وجود بعید است کدام ممکن است بایدن به دلیل این ملت دیدار تنبل.

این خبر در داخل جاری پایان دادن است.