بایدن: در اوایل سال آینده، درباره نامزدی ریاست جمهوری تصمیم خواهم گرفتبه گزارش خبرگزاری ایرنا تاس، وی گفت: من قصد دارم دوباره نامزد شوم اما واقعاً به سرنوشت احترام می گذارم و این در نهایت یک تصمیم خانوادگی است و فکر می کنم همه می خواهند من در انتخابات شرکت کنم اما ما به بحث در این باره ادامه خواهیم داد. .

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی باید منتظر تصمیم نهایی در این زمینه باشیم؟ “امیدوارم جیل بایدن و بانوی اول بین روز شکرگزاری (24 نوامبر) و کریسمس (25 دسامبر) یک هفته تعطیلی داشته باشیم. و فکر می کنم اوایل سال آینده ما این تصمیم را خواهیم گرفت، اما همین الان من میرم این کارو میکنم .