بازدید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به ترکیهبه گزارش ایرنا به همین دلیل تارنمای آنلاین احتمالاً انجام دادی «روداو» (رخداد)، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق پیش فرض همراه خود «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو تنبل.

محل کار مسرور بازرانی در داخل بیانیه مطبوعاتی ای معرفی شد کدام ممکن است اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای نخست وزیر اقلیم کردستان همراه خود اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر رشد روابط اربیل – آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر ترین تحولات عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو هدفمند به احتمال زیاد خواهد بود.

مقام های اربیل بدون در نظر گرفتن بدتر کردن عملیات، استقرار درایو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه ارتش در داخل شمال عراق به بهانه حضور قطعات «پ.ک.ک» (حزب کارمندان کردستان ترکیه) روابط عظیم ای همراه خود آنکارا دارند.

به گزارش تارنمای «میدل ایست نیوز»، مشاور بازاریابی رسانه ای پارلمان اقلیم کردستان عراق پیشتر در رابطه با اینکه تمدید عملیات ارتش ترکیه {در این} ملت، نقض حاکمیت بغداد است، به همین دلیل پارلمان عراق درخواست شده است بود تصمیمی در داخل باره ریختن نیروهای ترکیه ای متعهد شدن تنبل.

نظامی ترکیه به بهانه حضور نیروهای پ.ک.ک به همین دلیل فصل تابستان ۱۳۹۹ همراه خود اجرای عملیات موسوم به «پنجه» به حمله ها زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری شخصی علیه {مناطق} گوناگون در داخل استان های اربیل، دهوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیمانیه اقلیم کردستان عراق عمق بخشیده است.

عراق مکرر ترکیه را به نقص حاکمیت سرزمینی شخصی متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات آنکارا را در داخل شمال محکوم کرده است.