این کسی است که اولین عکس از تقویت کننده COVID • کاپیتان سلامتی را دریافت می کند


این کسی است که اولین قرعه کشی تقویت کننده COVID 1 را دریافت می کند

اگرچه بسیاری از آمریکایی ها واکسن ضد کووید -19 دریافت می کنند ، اما ظهور گونه های جدید SARS-CoV-2 و تعدادی از موارد مربوط به این بیماری ، موضوع جدیدی را مورد بحث قرار داده است: نیاز به شلیک تقویت کننده ها.

چه زمانی توده ها بیشترین گلوله را دریافت خواهند کرد و چه کسانی بیشترین گلوله را دریافت خواهند کرد؟ مشابه واکسن ، واکسن تقویت کننده طبق برنامه تزریق می شود ، در حالی که گروه های در معرض خطر اولین کسانی هستند که از آن استفاده می کنند.

ادامه مطلب را بخوانید تا درباره تیراندازی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، جایی که باید انتظار دریافت آن را خودتان داشته باشید و مقامات در مورد نیازهای آنها چه می گویند.

1234567891011 »دیدگاهتان را بنویسید