این جنایت بی پاسخ نخواهد ماندگزارش سادگیدر متن این پیام آمده است:

«اسم الله الرحمن الرحیم است

ندای ظلم ستیزی و اقتدار کشور ایران این بار در مقام مقدس حضرت احمد بن موسی طنین انداز شد و جنایت دیگری به لیست جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران اضافه شد.

شهادت و مجروحیت جمعی از زائران حضرت احمد بن موسی علیه السلام در این حمله تروریستی را به خانواده این عزیزان و همه مردم ایران تسلیت می گویم.

تجربه نشان می دهد که دشمنان ایران انتقام استیصال را می گیرند و تیرهای خود را در ایجاد نفاق در جبهه متحد کشور و پیشرفت کشور با خشونت و خشونت به سنگ می زنند.

این جنایت قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند و نهادهای امنیتی و انتظامی با شناسایی موانع این جنایت کور، پاسخ تأسف بار و درس عبرت سران و طراحان آن را خواهند داد.»

انتهای پیام