ایرنا – نشست خبری استاندار فارسایرنا – شیراز – محمدهادی ایمانیه استاندار فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین وی در داخل خارج از درب استانداری میزبان اصحاب رسانه بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرس و جو های آنان {پاسخ} گفتند./{عکس}:رضا قادری