اوکراین برای عضویت در داخل اتحادیه اروپا عنوان‌نویسی کردبه گزارش ایرنا به دلیل خبرگزاری رویترز، به آموزش داده شده است افسران اوکراینی، اورسولا فون در داخل لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پرسشنامه مشابه با عضویت اوکراین در داخل اتحادیه اروپا را به زلنسکی در داخل سفرش به کی یف در داخل ۱۹ فروردین دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شده است کدام ممکن است دردسر اوکراین برای عضویت در داخل اتحادیه اروپا پس به دلیل تهاجم روسیه به این ملت، به زودی‌تر به رسمیت شناخته شود.

ژوفکوا عصر یکشنبه به {تلویزیون} ذکر شد: در حال حاضر می توانم بگویم کدام ممکن است این {سند} شیفته طرف اوکراینی انجام شده است.

وی افزود: «کمیسیون اروپا نیاز به قابل توصیه نامه ای تقریباً در مورد انطباق اوکراین با معیارهای مورد نیاز برای عضویت صادر تدریجی. ما حساب کردن {داریم} کدام ممکن است این قابل توصیه خوش بینانه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس توپ در جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد سر خورد.»

ژفوکوا افزود کدام ممکن است اوکراین حساب کردن دارد در داخل ماه تیر در داخل حرکت نشست {برنامه ریزی} شده شورای اروپا، تقاضای اوکراین برای اتصال به اتحادیه اروپا ارزیابی شود.

طبق ابزار قابل دریافت در داخل تارنمای شورای اروپا، اعضای این اتحادیه در داخل روزهای دوم تا {سوم} تیر تشکیل مونتاژ خواهند داد.

ژوفکوا ذکر شد: “در داخل مرحله بعد، همیشه باید مذاکرات الحاق را تحریک کردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است این مذاکرات را به {سرانجام} رساندیم، می توانیم تقریباً در مورد عضویت رادیکال اوکراین در داخل اتحادیه اروپا صحبت کنیم.”