اوج مصرف برق خوزستان از طریق کانال 800 مگاواتی لاپان ریبو استبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، کیومرث روزی گفت: میزان ثبت شده برای هشتمین بار در سال جاری (چهار بار در تیرماه و چهار بار در مرداد ماه سال جاری) اوج ثبت شده است. سابقه قبلی مصرف برق در خوزستان که بالغ بر هشت هزار و 518 مگاوات بوده و مربوط به تابستان 1398 می باشد.

وی ادامه داد: این رقم نیز 13 برابر (هشت هزار و 489 مگاوات) رکورد مصرف برق در سال گذشته را شکست و از تمام ارقام قبلی پیشی گرفت.

وی ضمن بیان اینکه علت این افزایش پیک مصرف برق افزایش دما است، افزود: پیک دما نیز در سال جاری دمای 54 درجه را به ثبت رسانده که پیک تاریخی مربوط به سال های 1356 و 1396 است.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: پیک ثبت شده 8 هزار و 806 مگاوات دیروز (سه شنبه 27 مرداد) باعث شد تا سامانه هشدار دمای روغن چند ترانسفورماتور شبکه را افزایش دهد و متعاقباً محدودیت هایی را در تامین برق به دنبال داشته باشد. بارهای مشتریان (کمتر از یک درصد کل بار شبکه) جزئی است.

وی زمانی با بیان اینکه این مشکل نشان می دهد که دمای کار ترانسفورماتور در خوزستان باید برای رقمی بالاتر از 54 درجه سانتیگراد طراحی شود، گفت: شرکت برق منطقه ای خوزستان چندین سال است که به این پرونده رسیدگی می کند و با توجه به تغییرات اقلیمی در … منطقه و جهان در سند خرید ترانسفورماتور قدرت تحمل افزایش دما بین 58 تا 60 درجه سانتیگراد را درخواست کرده است.

وی تاکید کرد: لازم است هزینه تغییر اقلیم در بودجه شرکت برق منطقه ای خوزستان لحاظ شود تا ظرفیت افزایش یابد و همچنین ترانسفورماتورها و تجهیزات با قدرت طراحی شوند تا با محیط زیست سازگاری بیشتری داشته باشند، پیش بینی و نقدینگی آن با اولویت تامین شود. .

سخنگوی شرکت برق منطقه ای خوزستان با توجه به تداوم توده های هوای گرم از مشترکین خواست برای حفظ پایداری شبکه برق، مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف را سرلوحه برنامه های مصرفی خود قرار دهند.

شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین و انتقال برق در شبکه ابر انتقال و توزیع 2 استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.