امکان توافق در وین در هفته آینده وجود دارد


اولیانوف: ممکن است در هفته آینده در وین به توافق برسیم

گزارش سادگیمیخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در گفت و گو با خبرگزاری تاس درباره روند مذاکرات در وین گفت: اگر اوضاع خوب پیش برود، امکان دستیابی به توافق نهایی در مورد احیای توافق جامع مشترک وجود خواهد داشت. برنامه اقدام (برجام) تا هفته آینده.”

وی ادامه داد: البته این امر در صورتی امکان پذیر است که همه طرف های شرکت کننده در مذاکرات وین با پیش نویس نسخه ارائه شده از سوی هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا در 8 آگوست موافقت کنند. حالا باید منتظر اوایل هفته آینده بود.

اولیانوف توضیح داد: هماهنگ کننده اتحادیه اروپا چندین اصلاحیه در متنی که در حال حاضر روی میز است انجام داده است.

وی که نماینده روسیه در مذاکرات است، ادامه داد: این متن اتحادیه اروپا نیست، بلکه متنی است که همه شرکت کنندگان در مذاکراتی که از آوریل گذشته در جریان است، تدوین شده است. نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده ممکن است گزینه هایی را پیشنهاد دهند که تاکنون انجام داده اند.

اولیانوف با ادعای اینکه «به نظر می رسد آمریکا با آن موافقت کرده است»، افزود: با این حال ایران هنوز موضع خود را در قبال این متن مشخص نکرده است. به همین دلیل است که در مورد مسائلی که ممکن است هنوز در تهران وجود داشته باشد، گمانه زنی نمی کنم.