امام جمعه شهرکرد: دشمن دردسر فراوانی برای ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه داردحجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محمدعلی نکونام در داخل خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرکرد در داخل مصلای امام خمینی(ره)، در موضوع اینکه امتحان و ایران‌هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه خیلی زیاد است، افزود: در واقع راه اندازی تفرقه میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه به همین دلیل جمله عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان به همین دلیل سوی دشمن خیلی زیاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان باکلاس نیاز به مراقبت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های شوم را خنثی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیا آرم دهند کدام ممکن است 9 تنها واقعی متفرق نمی‌شویم تا حدودی وحدت ما میان جهان اسلام تا حد زیادی احتمالاً خواهد بود.

وی در موضوع روز ۲۹ فروردین‌ماه به تماس گرفتن روز نظامی، اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل نیروهایی مکتبی‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی نیروهای نظامی، سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج ستودنی است.

نکونام افزود: در داخل سخنان فعلی مقام معظم مدیریت در داخل مونتاژ با مسوولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، به مساله حقانیت ردیابی فرمودند کدام ممکن است به گونه‌ای حرکت شود تا {آسیب}‌های خارج از آن در داخل ملت به مقیاس عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات ارزان مشاهده شود، رفتار کردن یا {نکردن} برخی اشخاص حقیقی در نظر گرفتن حقانیت نباید باشد تا حدودی در نظر گرفتن اشخاص حقیقی گذاشته می‌شود.

وی اظهار داشت: نزدیک به فرمایش مقام معظم مدیریت کدام ممکن است فرمودند فرق جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های دنیا در داخل اینجا است کدام ممکن است نیاز به در مخالفت با خدا پاسخگو باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر سندی بر حقانیت نظام اسلامی است تخصصی ایجاد می کند محضر خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} نقطه ضعف‌ها، خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزش‌های {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌های آن قرار است‌ها را به پای حقانیت انقلاب اسلامی گذاشته شود.

امام جمعه شهرکرد افزود: حقانیت باعث شده است کدام ممکن است آرمان فلسطین اقامت نگهداشته شود، به منظور که مقام معظم انقلاب مقوله ای کردند فلسطین اقامت است، بلافاصله صهیونیست رو به تخریب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر روز ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات فلسطین کدام ممکن است با انگشت تمیز به همین دلیل شخصی حفاظت می‌تدریجی، تا حد زیادی می‌شود، تنها واقعی فراوان است نیروهای از دوام در داخل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست جاها انگشت به انگشت {یکدیگر} دهند تا اسرائیل نابود شود، تردیدی {وجود ندارد} کدام ممکن است همه شما این‌ها به همین دلیل حقانیت انقلاب اسلامی {شکل گرفته است}.

وی با تاکید به اینکه بلافاصله رژیم اشغالگر قدس ضعیف شده است ، گفت:اگر در داخل در سراسر اطراف فلسطین وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تعیین کنید بگیرد بزودی اسرائیل به همین دلیل بین خواهد سر خورد.

مشاور ولی فقیه در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه شهرکرد در موضوع سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز اکرام ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان افزود: معامله با به نیازمندان در داخل ماه رمضان قابل توجه این یک ضرورت است، در نتیجه این شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمانی، با عرضه می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان در نتیجه فضایل بیش‌تر این ماه به همین دلیل این شانس پیش آمده ، استفاده بیشتر از کرد.

وی در داخل شکسته نشده به مزیت‌های عصر‌های قدر شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عصر‌های قدر با عظمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آن قرار است یکسان بس کدام ممکن است خدای تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی با صراحت مقوله ای کرده است کدام ممکن است این شبها به همین دلیل هزار ماه بزرگتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} عصر‌ها توبه، استغفار، {بازگشت}، فراهم کردن شدن نامه اعمال مناسب محضر امام زمان(عج) لازم است کدام ممکن است نیاز به مورد مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل عظمت آن قرار است غافل نشد.