امام جمعه زاهدان: روحانیت در داخل جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه همواره پیشتاز بوده‌اندبه گزارش ایرنا آیت الله مصطفی محامی در داخل خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهارداشت: یکی از آنها در نظر گرفته بهترین راه‌های تحصیل تقوای الهی توجه داشتن لطف خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه او می رود به گروه بشری عنایت ویژه داشته‌اند.
وی با قرائت فرازی به دلیل مناجات‌های امام سجاد(ع) شکسته نشده داد: مورد توجه قرار گرفت امام سجاد(ع)به ماه رمضان مشابه با مورد توجه قرار گرفت عاشق به معشوق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امام همام به دلیل خداوند تشکر می‌تدریجی کدام ممکن است این آیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان را به ما پاداش دانش است.
مشاور ولی فقیه در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: ماه مبارک رمضان فرصتی برای معنویت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه خداوند چیزهایی را حرام کرد تخصصی ایجاد می کند ماه‌های اکنون نیست حلال بود.
وی با قرائت سوره قدر افزود: خداوند در داخل ماه مبارک رمضان ساعت شب‌های ویژه ای را قرار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است ساعت شب‌ها قدر بوده کدام ممکن است عالی ساعت شب به دلیل آن قرار است به دلیل ساعت شب‌های هزار ماه برتر است.
آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: یکی از آنها در نظر گرفته بهترین راه های تحصیل تقوای الهی {تبلیغ} ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفت بین ملت اسلامی است.
وی شکسته نشده داد: به دلیل نیمه دوم ماه مبارک رمضان هفته پشتیبانی به محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما افرادی که می‌توانند در داخل جهت پشتیبانی به محرومان دردسر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ایام کدام ممکن است هزینه موارد روز پس از روز بهبود پیدا می تدریجی ممکن است بخواهید پشتیبانی به اقشار ضعیف گروه است.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: در امتداد سمت اتفاق حرم رضوی نیاز به اظهار داشت طلبگی سربازی امام زمان عجل الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغ} ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به افراد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی طلبگی اینجا است.
وی مقوله ای کرد: توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام پوشش‌های شیطانی است تخصصی ایجاد می کند اندازه گذشته تاریخی دشمنان اسلام همواره به دلیل آن قرار است استفاده بیشتر از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌اینک هم همین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین به احتمال زیاد خواهد بود
آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: یادواره استانی شهدای روحانی در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان برگزار ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شامل می شود ۳۰ مورد شهدای حفاظت مقدس ۱۳ مورد شهدای ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد سایر شهدا است.
وی افزود: اختلاف ذهنی عالی امر خالص بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} غیر سکولار شخصی را حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر را باطل می‌داند با این وجود یک چیز کدام ممکن است کشنده ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} با آن قرار است یک چیز کدام ممکن است سم مهلک در نظر گرفتن می آید اینجا است کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم دیگرانی کدام ممکن است مشابه با ما به نظر نمی رسد که باشند نیاز به به دلیل بین بروند.
مشاور ولی فقیه در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: باید همیشه براق صحبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گونه ای صحبت نکنیم کدام ممکن است سخن ما قابل سوء استفاده بیشتر از باشد یا نباشد لذا علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان نیاز به با عقلانیت تمام این امر را در داخل تذکر داشته باشند.
وی شکسته نشده داد: رئیس معظم انقلاب پوشش‌های عمومی نظام را در داخل هفته قبلی به نظام گفتن فرمودند کدام ممکن است اگر حرکت شود روز پس از روز توسعه خواهیم کرد ولی خیلی کمتر به آن قرار است مشاهده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به دردسر بیشتری {در این} راستا مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم مسوولان به این صحبت ها حرکت تا گشایشی در داخل مسکن افراد اتفاق بیافتد.