افزایش میانگین کشوری بارندگی به حدود 15 میلی متربه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «فیروز قاسم زاده» از شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: آخرین بارندگی ها در استان های سیستان و بلوچستان، گیلان، فارس، هرمزگان، مازندران، یزد، بوشهر، کرمان، تهران و البرز رخ داده است. . بر اساس گزارش ایستگاه آمار وزارت نیرو، بارندگی های اخیر میانگین کشوری بارندگی را 15 میلی متر افزایش داده است.

وی ادامه داد: حجم آب تولیدی در بارندگی های اخیر به صورت رواناب سطحی یا نفوذ به منابع آب زیرزمینی حدود 7.5 میلیارد مترمکعب است.

سخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس بارندگی های رخ داده در حوضه آبریز سد ملی، حجم آب ورودی به مخزن مهم سد حدود 350 میلیون مترمکعب ثبت شد.

وی به ورود 220 میلیون مترمکعب آب به استخرهای تغذیه مصنوعی و 400 میلیون مترمکعب رواناب به تالاب ها اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود بخشی از رواناب جنوب کشور به دریا و بخشی از آن روانه دریا شود. از آن به داخل زمین نفوذ می کند تا چند ماه دیگر به آبخوان می رسد.کشور وارد خواهد شد.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: میزان خالص ورودی ناشی از بارندگی های اخیر در مخزن سد حدود 350 میلیون متر مکعب است که بیشترین تأثیر را در افزایش ورودی به سدهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان دارد. منطقه

قاسم زاده ادامه داد: در حال حاضر حجم کل آب مخزن سد ملی معادل 22.62 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 2 درصد کاهش نشان می دهد.

وی گفت: بر این اساس در استان سیستان و بلوچستان سد قبلی 65 میلیون مترمکعب، سد زیردان 54 میلیون مترمکعب و سد ماشکیدعلیا 22 میلیون مترمکعب آب دریافت کرده است. در استان هرمزگان سد جگین 72.5 میلیون مترمکعب; سد استقلال 14 میلیون مترمکعب و سد شمیل ونیان 12 میلیون مترمکعب میزان آب ورودی را افزایش داده اند.

قاسم زاده ادامه داد: در استان کرمان سد جیرفت، 1.6 میلیون مترمکعب سد تنگویه و 11.1 میلیون مترمکعب سد رود زاینده در استان اصفهان 11.1 میلیون مترمکعب آب به مخزن اضافه کرده است.

به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، سد استانی خوزستان در حوزه آبخیز کارون بزرگ نیز در مجموع حدود 40 میلیون متر مکعب ورودی دارد.

قاسم زاده با اشاره به ورود 14 میلیون مترمکعب آب به سدهای استان تهران گفت: سد ماملو با 6.5 میلیون مترمکعب بیشترین آب و سدهای لار، طالقان، لتیان و امیرکبیر نیز به ترتیب 3، 2.4 و 1 آب دریافت کردند. . 6 و 0.5 میلیون مترمکعب افزایش ورودی را ثبت کرده اند.