اعلام محدودیت و ممنوعیت تردد در راهپیمایی 13 آبان تهران


به گزارش مدرن به نقل از ایسنا، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای 22 آبان ماه اقدامات راهنمایی و رانندگی را شامل ممنوعیت و محدودیت تردد به شرح زیر اعلام کرد:

با توجه به بزرگداشت روز دانش آموز (22 آبان) مانند سال های گذشته محدودیت و توقف در خیابان طالقانی و جاده منتهی به آن وجود دارد. بر این اساس از ساعت 23:30 روز پنجشنبه 21 آبان ماه در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان موسوی تا مفتح محدودیت تردد اعمال می شود. همچنین از ساعت 7:30 روز جمعه 21 آبان ماه در خیابان طالقانی حدفاصل تقاطع خیابان مفتح و قدس ممنوعیت تردد وجود دارد.

در خیابان شهید سپهبد قرنی از میدان فردوسی به سمت شمال و در خیابان نجات الهی (ویلا) از خیابان انگلیسی به سمت شمال محدودیت تردد وجود دارد و این وضعیت در خیابان ایرانشهر از خیابان کریمخان به سمت جنوب و خیابان مفتح از سمت شمال خواهد بود. میدان هفت تیر به سمت شمال و جنوب نیز ایجاد شد.

کنارگذر پل حافظ در ورودی جاده طالقانی. خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال از خیابان الخبال و خیابان فلسطین به سمت جنوب از بلوار کشاورز نیز شامل این محدودیت خواهند بود. جلان وصل در نماز جمعه در هر دو جهت محدودیت دارد.

محدودیت ایست در جاده طالقانی حدفاصل جاده شهید سپهبد قرنی تا جاده مفتح و همین شرایط در جاده ایرانشهر حدفاصل جاده کریمخان تا جاده طالقانی برقرار است.

علاوه بر این، تمام ایستگاه‌های اتوبوس شرکتی دارای محدودیت‌های توقف هستند. از آنجایی که شرکت کنندگان پس از پایان مراسم برای حضور در دانشگاه تهران و اقامه نماز جمعه از خیابان طالقانی به سمت غرب و از خیابان قدس به سمت جنوب حرکت می کنند، محدودیت توقف و تردد در اطراف دانشگاه تهران مانند سایر جمعه ها است. .استفاده خواهد شد.

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شهروندان خواست از پارکینگ های کوچک در مکان های یاد شده به ویژه خیابان طالقانی خودداری کنند. بین خیابان شریعتی و خیابان مفتح همچنین پاکسازی مسیر پیش بینی شده برای چیدمان اتوبوس تک شرکتی حائز اهمیت است و نظافت این قسمت باید قبل از ورود اتوبوس تک شرکتی به طور کامل انجام شود. با توجه به احداث مکان بر روی جالان طالقانی و نصب موانع فیزیکی مرتبط با اجرای مراسم، تردد اتوبوس های شرکتی در مسیر ویژه جالان طالقانی بین جالان مفتاح و جالان موسوی در روز برگزاری مراسم مسدود می شود. و جالان سمیه به عنوان مسیر جایگزین استفاده می شود.

مسیر ویژه خیابان طالقانی حدفاصل خیابان مفتح و موسوی از صبح روز پنجشنبه 21 آبان ماه برای نصب ایستگاه بسته و مسیر جایگزین اتوبوس های تک شرکتی در مسیر شرق به غرب از طریق خیابان سمیه ایجاد می شود. محل تعیین شده برای اتوبوس سامانه یک، خیابان موسوی ایرانشهر و ضلع غربی خیابان شهید سپهبد قرنی حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان فردوسی است.

در سامانه دوم، قسمت شمالی خیابان صومیه از خیابان مفتح تا خیابان نجات الهی و در سامانه سوم نیز قسمت جنوبی خیابان کریم خان، از خیابان ایرانشهر تا میدان هفت تیر، شمال خیابان طالقانی، از شریعتی. از خیابان طالقانی به سمت خیابان مفتح و قسمت شرقی خیابان مفتح. تا اینکه میدان هفت تیر به این منظور انتخاب شد.

محل های تعیین شده ایستگاه اتوبوس در سامانه چهارراه ولیعصر از تقاطع طالقانی شمال تا چهارراه فاطمی، میدان فاطمی، خیابان جویبار تا بلوار کشاورز. قرنی، خیابان میرزای شیرازی، ضلع شمالی خیابان اراک، ضلع غربی جاده شهید سپهبد قرنی حدفاصل جاده کریم خان و جاده طالقانی و در سامانه ششم، هر دو مسیر جاده مفتح بین جاده الگیناب و جاده طالقانی است.

مسیر ویژه بانوان خیابان ورزنده، ضلع غربی خیابان مفتح، حد فاصل میدان هفت تیر و خیابان طالقانی است.

انتهای پیام