اعلام رسمی اسامی تایید شده برای انتخابات فدراسیون فوتبال مثلث تاج، مجدی و محمدی/ رقابت برای تصدی پست ریاست


به گزارش ایرنا، اسامی کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال که هشتم شهریور ماه برگزار می شود از سوی هیات مقدماتی انتخاب شد.

متن اطلاعیه هیات انتخاب اولیه به شرح زیر است:

با اذن خداوند، روند بررسی صلاحیت کاندیداها طبق برنامه زمانبندی مندرج در نقشه راه، قوانین انتخابات و اساسنامه فدراسیون فوتبال ج.ا.ا طی جلسات متعدد کمیته انتخاب اولیه، کلیه مدارک مربوط به صلاحیت نامزدها به دقت بررسی و سپس پس از طی مراحل اعتراض کاندیداها و بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر، در نهایت کاندیداهای زیر برای تصدی پست های هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شرح مندرج در این جدول اعلامی تایید شدند.

یادآور می شود، با توجه به تعهد کتبی داوطلب در حین ثبت نام که در پیوست این اطلاعیه درج شده است، در صورت تخلف داوطلب از تعهد تا زمان برگزاری انتخابات، به منظور مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، داوطلب رد صلاحیت خواهد شد. . به اطلاع فیفا می رسد مجمع عمومی و ملت شریف ایران تشریف می آورند.

متن تعهدنامه

با آگاهی کامل از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال، قوانین انضباطی، فیفا و فدراسیون فوتبال، کاندیدای شرکت در انتخابات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هستم. اخلاق و رفتار و بویژه با آگاهی از قوانین انتخابات فدرال، متعهد هستم با رعایت قوانین و مقررات و اخلاق حسنه و تا زمان و در حین انتخابات، همواره کلیه الزامات مندرج در قوانین و اساسنامه را رعایت نمایم. از هرگونه اظهارنظری که موجب تنش در مصاحبه یا مناظره احتمالی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی شود خودداری می‌کنم و در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی مراتب را به اطلاع رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال کتبا و محرمانه با ذکر دلیل و سند در غیر این صورت، افسر فدرال موضوع را برای بررسی، تصمیم گیری و اقدام قانونی به مقام صالح ارجاع می دهد.