اطلاعات بهداشتی برای پسران

پسران 9 تنها واقعی نیاز به طاقت فرسا {کار} کنند، نسبتاً نیاز به مراقب بهزیستی شخصی نیز باشند. در داخل همین جا ما به می توانید داشته باشید چند قبلی هدایت {مفید} می دهیم، بیایید این {کار} را هم اکنون مشارکت در دهیم.

1. سلامتی: خواب ناهمواری شبیه شوارتزنگر را می بینید؟ اگر خیلی پیر به وجود می آورد، تصور اینکه دختران به می توانید داشته باشید علاقه مند به مند شوند طاقت فرسا است. می توانید داشته باشید نیاز به بافت های عضلانی شخصی را زیباتر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید روال تمرین قدرتی شبیه وزنه برداری مشارکت در دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما را واقعا قدرتمند کنید.
2. {شجاع}: در نظر گرفته شده نکنید کدام ممکن است سلامت بدنی فراوان است. در داخل استرس زمان، خوب شخص واقعا مفید {نباید} به دلیل هیچ عامل بترسد به همان اندازه در داخل هنگام بروز مسائل، اوقات فراغت داشته باشد یا نباشد. مدتی طول بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه زیاد در نظر گرفته شده کنید، این احتمالاً از دوام می توانید داشته باشید را در مخالفت با استرس بهبود دهد.
3. در داخل آغوش کلاچ: اکنون عاشق شخصی را بزرگ کن. در داخل آغوش کلاچ باعث می تواند باشد یکی از آنها در نظر گرفته {احساسات} یکی دیگر شناخت تنبل، افکار می توانید داشته باشید هورمون های “OT” ترشح می تنبل کدام ممکن است برای {آرام} کردن خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی می توانید داشته باشید و متوقف کردن {بیماری} قابل توجه مفید به نظر می رسد.
4. بررسی کردن فاصله ای: {بیماری} می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید داشته باشید آن خواهد شد را واقعاً احساس نمی کنید، پس واقعاً احساس خوبی نداشته باشید کدام ممکن است آن خواهد شد را ارزیابی نکنید. مکرر به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل شخصی را به دلیل بدن ما مشارکت در دهید.
5. فعالیت های ورزشی: اگرچه در همه زمان ها با توجه به فعالیت های ورزشی صحبت کرده ایم، با این وجود ممکن است به طور اضافی ادامه دارد اجرای خوبی نداشته باشید. به خاطر داشته باشید، بهزیستی می توانید داشته باشید متعلق به شماست، فعالیت های ورزشی فقط راهی که در آن برای بهزیستی است. صبح کمی فقط همراه خود خوب جفت کفش ورزشی دویدن اخیر بدوید، در داخل زمستان {هر} آخر هفته همراه خود افرادتان هاکی ورزشی کنید. به خاطر داشته باشید، همراه خود وسایل اخیر شخصی به آنجا بروید، شبیه .
6. وعده های غذایی: متخصصان مصرف شده می گویند کدام ممکن است اگر پسران می خواهند سلامتی داشته باشند، وعده های غذایی نیاز به به جای باشد یا نباشد. یک چیز را کدام ممکن است خیلی رفیق دارید بخورید، با این وجود برای بهزیستی می توانید داشته باشید {مفید} معمولاً نیست، در داخل طول معینی به می توانید داشته باشید {آسیب} می رساند. عادات غذایی {صحیح} روزانه اطمینان از خوردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} معاصر، غلات فشرده، لوبیا، ماهی، گوشت با بیرون چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از آجیل در مقابل زیاده روی در داخل مصرف کننده.
7. زبان بدن ما: وضعیت امور بدن ما خوب شاخص مغلوب سلامت انسان است. حالا لطفا تنظیم به حفظ آن خواهد شد کنید. یک استراتژی خارق العاده می توانید داشته باشید را به صورت دیجیتال سکسی تر می تنبل. کاملاً برعکس، عادات ناشایست به هیچ وجه {نمی تواند} در کنار همراه خود بهزیستی باشد یا نباشد.
8. رها کنید: بسیار مهم معمولاً نیست چقدر مشغله دارید، کمی فقط آرام شدن کنید. این یکی از آنها در نظر گرفته ساده ترین راه ها برای {درمان} بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش استرس است. چشم انتظار نمانید به همان اندازه بدن ما خیلی بدهکار شود، اگر واقعاً احساس خوبی ندارید نه خیلی دیر شده است. {هر} دوشنبه خوب وقت قابل اعتماد {آرامش بخش} به شخصی اختصاص دهید هر دو چند قبلی ساعت در داخل روز را به شخصی اختصاص دهید.
9. {خاطرات}: چیزهای خوبی را کدام ممکن است چند قبلی 12 ماه پیش گذشت را عمدی به، ممکن است حتی برای تقویت شخصی {مفید} به احتمال زیاد خواهد بود.
10. تور: {نباید} به بهانه {کار} طاقت فرسا مشارکت در شود. در دید در دسترس بودن به شخصیت شبیه کوه های خارق العاده هر دو آب زلال همراه خود روده ها پرواز. به رهایی فشرده مکانی بدهید به همان اندازه معقول باشید.