استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در قالب پروژه های بزرگ مقیاس شتاب می گیردگزارش وزارت علوم و آموزش ایرنامعاون علمی و فناوری رئیس جمهور تلاش می کند با معرفی نوآوری و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی انقلابی ایجاد کند.

با گسترش بحران جهانی انرژی در دهه های اخیر، توجه به این حوزه اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. محدودیت و کاهش سوخت های فسیلی و پیامدهای زیست محیطی استفاده بیش از حد از چنین منابع گرانبهایی، تلاش برای یافتن منابع انرژی جدید و تجدیدپذیر را ضروری می کند.

استفاده از این انرژی در دنیای امروز یکی از نیازهای جدی حفاظت از محیط زیست و متعاقب آن جان انسان ها از آسیب های انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق است.

با کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر امکان استفاده از هوای پاک و عاری از آلودگی گازهای گلخانه ای را فراهم می کند. می توان گفت که اکثر کشورهای جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر در تامین نیازهای فعلی و آتی پی برده اند و همواره در حال توسعه استفاده از این منابع، تحقیقات گسترده و سرمایه گذاری اساسی هستند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است با ایجاد بستری برای به کارگیری توانمندی های فناورانه در نقاط کلیدی زنجیره ارزش این صنعت، راه را برای ورود نوآوری به حوزه انرژی هموار کند.

مرکز پروژه های کلان فناوری ملی معاونت علمی، پروژه های فناوری در این زمینه را در بخش های کلیدی انرژی های فسیلی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، برق و نیروگاه شناسایی و حمایت کرده است.

از مجموع 17 طرح حمایت شده از زمان تاسیس مرکز پروژه های بزرگ فناوری ملی، تمامی آنها در بازه زمانی 1392 تا 1400 مورد حمایت قرار گرفتند و در مجموع حدود 138 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از طرح ها تصویب شد که از این میزان 38 میلیارد تومان معاونت بودند

همچنین با توجه به پیشرفت پروژه و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، حدود 17 میلیارد تومان اعتبار از معاونت پرداخت شده است و از مجموع 17 طرح حمایت شده، بخش انرژی فسیلی با 10 طرح بیشترین تعداد طرح های مورد حمایت را به خود اختصاص داده است. پروژه ها. .

بررسی نسبت ریالی توزیع نشان می دهد که از مجموع 138 میلیارد تومان اعتبار مصوب، بخش انرژی های فسیلی با رقمی در حدود 108 میلیارد تومان بیشترین حمایت ریالی را داشته است.

بر اساس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اولین پروژه ها تولید همزمان برق و حرارت CHP در سال 1392 توسط شرکت مهندسی توسعه انرژی پایدار شهری و در رده بندی انرژی های نو و تجدیدپذیر اجرا شد. ، که فسخ شده است.

تولید همزمان برق و گرما علاوه بر افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، می تواند انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای را کاهش دهد. در این مدل از انرژی گرمایی تولید شده به عنوان منبع انرژی در فرآیند تولید برق استفاده می شود.

توربین انبساط 500 کیلوواتی توربین برنا، یزد آذر و بانیان صنعت صنعت و چیلر هیبریدی سیاریکات تناگا از پروژه های در دست اجرا هستند که در دسته انرژی های نو و تجدیدپذیر طبقه بندی می شوند.