استعداد‌آموزی، بهبود اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود در داخل امر عروسی به دلیل نیاز‌ها برای حمایت به دلیل {سربازان}به گزارش ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار نعمت الله باقری عصر پنجشنبه در داخل محل سپاه ولیعصر (عج) اهواز نزدیک به {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه {سربازان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم آگاه باشید هرچه تا حد زیادی به این سرمایه‌های همراه خود خوب ارزش اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) در داخل سخنان شخصی می فرمایند سرباز دکوراسیون ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دژ مستحکم خلق است است که جهت ما نیز در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی نیروهای مسلح، توجه داشتن به سرباز را برگرفته به دلیل تعالیم امام علی(ع) دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در داخل فرامین امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب نیز آگاه باشید خاصی به بحث و جدال سرباز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها خاصی نیز در داخل بخش بکارگیری {سربازان} محلی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح ممکن است وجود داشته باشد.

وی افزود: امروزه فاز عظیمی به دلیل ایمنی محله ما چه در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل {مناطق} مرزی به برکت وجود این {سربازان} دلاور است، متعاقباً به این فاز به دلیل نوجوانان ما چه در داخل دوران خدمت سربازی در داخل بخش تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل این دوران شناخته شده به عنوان گردانندگان مهمترین ایمنی ملت نیاز به آگاه باشید ویژه ای صورت گیرد.

جانشین فرماندهی سپاه ولیعصر(عج) خوزستان شکسته نشده داد: در داخل توالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ایده فرامین حضرت امام(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب کسب اطلاعات در مورد توجه داشتن به سرباز اقدامات قابل توجه ویژه ای در داخل بکارگیری سرباز صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان مسائلی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان {یک موضوع} مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه در داخل اصل {کار} سپاه قرار دارد، بهره مندی از مزایای قابلیت سرباز جدا از تامین ایمنی، در مسیر درست استعداد آموزی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی در میان مسائل مهمترین محله ما اشتغال نوجوانان است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب بارها و بارها به این ماده موضوع ردیابی داشتند کدام ممکن است این امر یکی در میان معضلات  خوزستان نیز به شمار {می رود} کدام ممکن است سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی سپاه ولیعصر (عج) به صورت ویژه استعداد آموزی را در داخل اصل {کار} شخصی قرار دانش است.

سرتیپ دوم پاسدار باقری اظهار داشت: در داخل 12 ماه قبلی در داخل بخش استعداد‌ آموزی بیش به دلیل ۶ هزار سرباز {در این} توالی سودآور به خرید استعداد شدند، با این وجود همراه با بحث و جدال استعداد آموزی ارایه تسهیلات برای تعیین اشتغال ثابت نیز امر مهمی بود کدام ممکن است این ماده موضوع نیز در داخل اصل {کار} قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهایی برای آن قرار است انتظار می رود است.

وی خاص کرد: ممکن است همچنین حمایت معیشتی به دلیل {سربازان} متاهل به دلیل اکنون نیست اقدامات سپاه استان است تخصصی ایجاد می کند کپک پشتیبانی های مومنانه این حمایت ها مشارکت در می تواند.

جانشین فرماندهی سپاه ولیعصر(عج) خوزستان اظهار داشت: یکی در میان مضامین یکی دیگر تخصصی ایجاد می کند اندازه سالهای جدیدترین سپاه مورد آگاه باشید قرار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بلند مدت قطعاً یکی در میان نرم افزار‌های مهمترین خواهد بود، احتمالا، توجه داشتن به بحث و جدال عروسی {سربازان} است چرا کدام ممکن است سربازی مانعی برای عروسی فاز عظیمی به دلیل نوجوانان است تخصصی ایجاد می کند 12 ماه های جدیدترین سعی شده به دلیل این نوجوانان برای مشارکت در این فریضه واجب الهی، حمایت کنیم.

وی افزود: برای تامین جهیزیه نیز نیاز به امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه‌های بلند مدت این ماده موضوع را شناخته شده به عنوان یکی در میان امتیازات بسیار مهم در داخل اصل {کار} قرار دهیم به همان اندازه بخشی به دلیل {سربازان} تخصصی ایجاد می کند دوران سربازی توسط می آید پولی شرایطی برای عروسی ندارند، {شرایط} اجباری برای آن قرار است ها مهیا شود.

سرتیپ دوم پاسدار باقری اظهار داشت: دیگری به دلیل مسائلی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ماده موضوع بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص مسئولان فاز بکارگیری سرباز در داخل اصل {کار} قرار گرفته است، ماده موضوع نگهداشت {سربازان} است.

وی خاص کرد: این نوجوانان، بلند مدت‌سازان این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یک تعداد زیادی از گروه‌ها، توالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات، مسئولان موجود به دلیل {سربازان} همین توالی بوده اند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مدیرکل، معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه‌های بسیار مهم اکنون نیست تصمیم گیری در مورد شدند.

جانشین فرماندهی سپاه ولیعصر(عج) خوزستان اظهار داشت: اکنون خواستن است به جایگاه سرباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربه این سرمایه های مفید برای خدمت به محله آگاه باشید ویژه ای شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای {کار} قرار گیرد.